Text version
Tourism types
Adventurous Tourism, Bicycling / Bicycle routes, Fishing, Ecological Tourism, Mountain/Ski Tourism