Text version
Tourism types
Adventurous Tourism, Speleology, Fishing, Balneology, SPA and Wellness, Balneology, SPA and wellness, Congress Tourism, Cultural Tourism, City tourism, Ecological Tourism, Mountain/Ski Tourism