• Language

Политика за поверителност на личните данни

Скъпи посетители на www.bulgariatravel.org, бихме искали да ви уведомим, че защитата на Вашите лични данни е приоритет за нас. По този повод изготвихме политика за поверителност, обхващаща най-важните аспекти от обработването на Вашите лични данни на нашия уебсайт.

  1. Обща информация:

Тази политика за поверителност ще Ви предостави подробна информация за това как събираме и обработваме Вашите лични данни чрез използването на нашия уебсайт: www.bulgariatravel.org. 

Министерство на туризма на Република България е администратор на лични данни и ние осъществяваме дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Проектът за изменение и допълнение на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и (ЗЕТ)

В случай, че желаете да се свържете с нас по повод тази политика за поверителност можете да ни пишете на електронен адрес: [email protected], физически адрес: гр. София, ул. Съборна №1 или да ни потърсите на телефонен номер: +3592/9046809.

Вие или Вашият – означава „Вие“ като посетител на www.bulgariatravel.org. Ние, наш или нас означава www.bulgariatravel.org. „Нашият сайт“ означава www.bulgariatravel.org.

   2. Какви Ваши лични данни събираме?

Ние събираме информацията Ви, когато посещавате нашия уебсайт www.bulgariatravel.org.  Ако се свържете с нас чрез електронно съобщение или писмо, е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.

Информацията, която събираме от Вас, може да включва:

 • Вашето име, презиме, фамилия,
 • имейл адрес,
 • IP адрес, Вашите “login” данни и други технологии на Вашите устройства, с които достъпвате нашия уебсайт;
 • избрания от вас интернет браузър,
 • устройство,
 • трафик-данни, данни за местоположение, часова зона, операционна система, брой и продължителност на посещения на нашия уебсайт и други комуникационни данни;
 • преглед и активност на страницата ни и нашите форуми във Facebook, TwitterFlickrMySpaceYouTubeRSS и Svejo;
 • маркетингови и комуникационни предпочитания,
 • всякаква информация, която предоставяте директно доброволно, а именно: по телефон, ел. поща и други.

       3. За какво бихме използвали Вашите лични данни?

 С цел:

 • Да се свържем с Вас и отговорим на Ваши запитвания и такива по повод Вашите права.
 • Да персонализираме качеството Ви на ползване на сайта, като това ни позволява да доставим съдържанието, от което се интересувате най-много.
 • Да анализираме Вашата употреба на нашия уебсайт и онлайн услуги.
 • Да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре.
 • Може да използваме информацията Ви, за да рекламираме наши услуги на онлайн платформи от трети страни и България, като Facebook, TwitterFlickrMySpaceYouTubeRSS и Svejo.
 • Да получим по- добро разбиране за ефективността на нашите реклами.
 • Да поддържаме регистри на комуникацията.
 • За да изпълним законови задължения, на които сме субекти и когато това е необходимо за държавен орган.

 Уведомяваме Ви, че ние спазваме принципа за минимизиране количеството Ваши лични данни, единствено и само до тези, необходими за обработването.

      4. Какви са законовите основания, за да обработваме Вашите лични данни?

 В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, ние можем да обработваме Вашите лични данни само и единствено ако имаме законово основание за това.

 Нашите законови основания за обработка са:

 Във връзка с личните данни, придобити чрез „бисквитки“ на нашия уебсайт или други онлайн услуги за целите на работата на нашия уебсайт, а именно за уверяване, че сме Ви предоставили най- доброто съдържание, за сигурността на нашия уебсайт, поддържане на back- up на нашия уебсайт и/ или база данни и за да имаме възможност да публикуваме и администрираме нашия уебсайт, други онлайн услуги и бизнес, обработката е необходима за целите на законни интереси, които в случая ни позволяват да администрираме правилно нашия уебсайт и бизнес.

 • Във връзка с техническите данни (включващи информация за Вашата употреба на нашия уебсайт и онлайн услуги), обработването е необходимо, за да анализираме Вашата дейност на нашия уебсайт и онлайн услуги, за да администрираме и защитаваме бизнеса и уебсайта си, както и да предоставим най-доброто съдържание на уебсайта си, както и да оценим ефективността на нашите реклами. Законовото основание за тази обработка е нашите законни интереси, които в този случай ни позволяват правилно да администрираме нашия уебсайт и бизнес, да разширим нашия бизнес и да изберем нашата маркетингова стратегия.
 • Във връзка с личните данни, които сте предоставили (по имейл, телефон или по друг начин), които обработваме, за да Ви отговорим и водим регистър на дейностите по отговорите, обработката е необходима по повод предприемане на стъпки по Ваше искане, за наш законен интерес по повод воденето на регистри.
 • Във връзка с Вашите данни, които обработваме по силата на законови задължения, на които сме субекти и когато това е необходимо за държавен орган, обработването е необходимо по силата на законово задължение, по което ние сме субект.
 • Във връзка с воденето на отчетност/ регистри, обработката е необходима по силата на законово задължение, по което ние сме субект или наши законни интереси по бизнес операции.

 Уведомяваме Ви, че:

 ние не събираме чувствителни данни (разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, за здравословно състояние или данни за сексуален живот или сексуалната ориентация на физическото лице), както и информация за присъди.

 • не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.

       5. Публикуване на мнения, коментари и съдържание:

Когато сте направили Вашите мнения, коментари и съдържание публично достояние чрез публикуване на нашия уебсайт, FB страница или други платформи за комуникации, ние ще имаме право да ги свържем, публикуваме или публикуваме на други места, включително и в собствените си реклами.

Публикуваното от Вас съдържание, което може основателно да се счита за неподходящо, грубо и/или нападателно може да бъде изтрито.

     6. Връзки и препратки към уебсайтове на трети страни:

Нашият уеб сайт може да включва връзки към уеб сайтове, “plug in” и приложения на трети страни. Тези връзки са предназначени само за ваше удобство. Кликването върху или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове или приложения на трети страни и не носим отговорност за техните политики за поверителност. При напускате нашия уебсайт, ви препоръчваме да прегледате правилата за поверителност на всеки.

    7. Как събираме Вашите лични данни?

 Ние събираме Вашите лични данни, когато ни ги предоставите директно (например чрез изпращане на имейл, писмо или позвъняване по телефона).

Ние получаваме Ваши лични данни и автоматично, когато използвате нашия уебсайт, чрез „бисквитки“ и подобни технологии.

Ние ползваме информация от трети страни- доставчици на анализи като Google, ситуирана извън ЕС и рекламни мрежи като Facebook, TwitterFlickrMySpaceSvejoYouTubeRSS отново ситуирани извън ЕС (Svejo- в България).

   8. Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics ( https://www.google.com/analytics/ ). За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Получената информация (вероятно включително и Вашият IP адрес) се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.

 Личната неприкосновеност на потребителите ни е на преден план, поради което с доставчика на техническото решение имаме договор за обработка на лични данни. С този договор, като „обработващ лични данни“, той е задължен да предприеме необходимите мерки по защита на личните данни. За повече информация: https://policies.google.com/privacy .

   9. На кого предоставяме Вашите лични данни?

Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на нашия Google Analytics, или когато това е необходимо за изпълнението на законово задължение.

    10. Деца

Този уебсайт не предлага услуги директно на лица под 14г. Ние насърчаваме родителите и учителите да участват активно в детското интернет присъствие.

    11. Период на съхранение на Вашите лични данни:

Министерство на туризма съхранява личните данни, които събира, за периода, необходим за:

 • изпълняване целите, за които данните са били предоставени;
 • за изпълнение на законови задължения.

Данните, анализирани от Google Analytics се съхраняват за период от 26 месеца.

    12. Как защитаваме Вашите лични данни?

Въпреки че не можем да гарантираме 100 процента сигурност в интернет пространството, можем да ви уверим, че сме предприели необходимите мерки за сигурност, за да предотвратим евентуално настъпване на нарушение в защитата на личните данни.

Моля, да имате в предвид, че даваме достъп до Вашите лични данни само на служителите и партньорите, като спазваме принципа „необходимост да се знае“. Те ще обработват Вашите лични данни по нашите инструкции като спазват конфиденциалност.

Ние имаме изградена процедура за работа с вероятни нарушения в защитата на личните данни и ще информираме Вас и КЗЛД за такова, когато законът го изисква.

    13. Какви са Вашите права?

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието, когато е дадено такова, и възражение. За повече информация, моля посетете уебсайта на КЗЛД, а именно https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1103

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към КЗЛД (https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6)

  14. „Бисквитки“:

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение в нашия сайт.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

С цел да предотвратите евентуално проследяване, може да инсталирате „add on” на Вашия браузър (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.


Препоръчваме да видите Всички
Мезешка гробница – село Мезек Мезешка гробница – село Мезек

Тракийската куполна гробница с. Мезек (ІV-ІІІ в. пр. Хр.) се намира в ...

Резово Резово

При устието на Резовска река, по която минава държавната ни граница с ...

Археологическа експозиция към Регионалния исторически музей, град Силистра Археологическа експозиция към Регионалния исторически музей, град Силистра

Археологическата експозицията към  Исторически музей в Силистра  е ...

Катедрална църква „Св. Богородица” – град Пазарджик Катедрална църква „Св. Богородица” – град Пазарджик

Църквата „Света Богородица” е най-старият християнски храм в Пазарджик и ...

Семково Семково

Курортът Семково се намира в Рила планина, на надморска височина от 1600 м, на ...