Визи и граничен контрол

От 1 януари 2007 година Република България е член на ЕС и прилага Общата визова политика на Европейския съюз при условията на Договора за присъединяване. Към момента България издава само национални визи, които не дават право на влизане в шенгенското пространство! Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България или от такива представителства на друга държава – членка на Европейския съюз, с която Република България има сключено споразумение за представителство за приемане на заявления за визи и за издаване на визи. Видовете визи са: 1. за летищен транзит (виза вид „А“); 2. за краткосрочно пребиваване (виза вид „С“); 4. за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“). За издаване на виза се заплаща определена такса по Тарифа №3 за таксите. Повече информация за процедурата и необходимите документи за кандидатстване за виза, както и адреса на съответната консулска служба ще намерите на страницата на Министерство на външните работи – www.mfa.bg Граничен контрол се осъществява при влизане в или излизане от България. По границите на страната действат следните граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) – по българо-сръбска граница – ГКПП Брегово, ГКПП Връшка чука, ГКПП Калотина, ГКПП Стрезимировци, ГКПП Олтоманци; по българо-македонска граница – ГКПП Гюешево, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево; по българо-турска граница – ГКПП Малко Търново, ГКПП Лесово, ГКПП Капитан Андреево; по  българо-гръцка граница – ГКПП Кулата, ГКПП Илинден, ГКПП Капитан Петко войвода, ГКПП Ивайловград, ГКПП Златоград; по българо-румънска граница – ГКПП Видин – ферибот, ГКПП Оряхово – ферибот, ГКПП Русе – Дунав мост, ГКПП Силистра, ГКПП Кардам, ГКПП Дуранкулак; по речните пристанища – ГКПП Видин, ГКПП Лом, ГКПП Сомовит – Никопол, ГКПП Свищов, ГКПП Русе, ГКПП Тутракан, ГКПП Силистра; по морските пристанища – ГКПП Балчик, ГКПП Варна, ГКПП Бургас, ГКПП Царево и по летищата – ГКПП Аерогара София, ГКПП Аерогара Пловдив, ГКПП Аерогара Горна Оряховица, ГКПП Аерогара Варна, ГКПП Аерогара Бургас. На тези пунктове се извършва проверка на документи, превозни средства, товари, личен багаж и др. и се води пълна документация за лицата, които влизат или излизат, техните имена, паспортни данни, крайната точка на тяхното пътуване и цел на посещение. В зависимост от обекта, на чиято територия се намира пунктът, може да се извърши проверка на хората и багажа с рентгенов скенер, металотърсач, да се правят видеозаписи и др.