Вграждане

Изключителен визуален спектакъл по легендата за Майстор Манол, неговата любима и мостът, който трябва да бъде построен. На всяка цена!

©  Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Събития“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма.

Препоръчваме да видите