Връчване на награда „Варна“

С награда „Варна“ се удостояват творци и културни дейци за техните творчески успехи през годината и за заслугите им в развитието на културата на национално и местно ниво. Тази година категориите, номинирани за отличието са: „Литература“, „Изобразителни изкуства“, „Театър“, „Опера“, „Кино“, „Архитектура“ и „Журналистика“.

©  Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Събития“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма.

Препоръчваме да видите