Горско състезание – Маратон-Кулата

Целта на спортното състезание е популяризиране на масовия спорт и провокиране на контакта с природата, както и отговорно отношение на участниците и зрителите към опазване на околната среда.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see