Изложба „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“

Share on facebook

Сбирката, представена в албумно издание и експозиция, обединява произведения от Музей „Литературна Стара Загора“ и Градска художествена галерия Стара Загора. Представените в нея 40 живописни платна, графики, пластики и шаржове са като камъчета от една голяма мозайка, излъчваща пристрастието на стотици художници към обаянието на старозагорските писатели и поети – изтъкнати творци от четирите поколения на предходното столетие.

©  Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Събития“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма.

Препоръчваме да видите