Инициатива „Достьп до добра храна 2021“

На 16 октомври 2021 Фондация „Българска месна традиция”, в партньорство с Евроток, Дружество Европейско право, Граждански институт, движение „Хранкооп“ и фондация „Екоцентрик“ стартира втората НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА.

НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА‘2021 се провежда  под патронажа на Министерство на земеделието, храните и горите. Кампанията е част от Независимите диалози в рамките на Форума на ООН за сигурност на хранителните системи‘2021. Диалозите за хранителните сисстеми на ООН са отворено световно пространство за споделяне и колективно изследване на възможностите за изграждане на устойчиви хранителните системи, които да се справят глобалния глад, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.

16 октомври е обявен за Световния ден на прехраната с решение на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО). Това е денят на създаването на Организацията през 1945 и днес се чества в над 150 страни за разширяването на достъпа до храна и създаването на условия за устойчиво земеделие. България се включва през 2006 г.

Символът на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА е ЗЕЛЕНИЯТ КАРТОН. За да отбележите лично 16 ОКТОМВРИ, Ви каним да се обедините около идеята за ЗЕЛЕНИЯ КАРТОН и да споделите с хората около Вас това, което правите за достъпа до добра храна.

©  Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Събития“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма.

Препоръчваме да видите