“Княз Игор“ Опера от Александър Бородин

Александър Бородин извежда на сцената чрез музиката различни характери, както на отделните герои, така и на масите, като разкрива истинската им същност. Обединявайки блестящо различни оперни традиции, , той създава неповторимо самобитна и цялостна историко-епическа опера.

110 години от рождението на маестро Атанас Маргаритов

©  Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Събития“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма.

Препоръчваме да видите