Сборна благотворителна изложба “Изкуство за деца в нужда“ 2021

13-та дарителска кампания “Изкуството за деца в нужда” на Фондация “Св. Св. Константин и Елена”. Повече от 200 художествени творби, рисунки, малки пластики, икони и фотографии могат да бъдат откупени в полза на деца, младежи и девойки в неравностойно положение.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see