Фестивал „На Хармана“

Share on facebook

Представяне на  традициите, културата, обичаите и бита в региона на Община Харманли. Представя се многообразието на местни вкусове, обреди, занаяти и поминък.

 

Предвид разпространението на COVID-19, е възможна промяна в провеждането на събитието. В тази връзка Ви съветваме, да проверявате офиациалния сайт на организиатора за допълнителна информация.

©  Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Събития“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма.

Препоръчваме да видите