Туристически район „Родопи“

Туристически район „Родопи“ попада в границите на Южен централен район.  Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково и 57 общини. Обхватът на туристически район Родопи включва 28 общини от гореспоменатите  административни области.

Районът обхваща част от Горнотракийската низина, южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, и  масива на Родопите. Седалището  на района е в  гр. Смолян.

Основни видове туризъм, развивани в района са планински туризъм (всички видове – ски, пешеходен, рекреативен) и Селски туризъм. Допълнителни видове туризъм развивани в района са Балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм; Приключенскии екотуризъм; Културно-познавателен и фестивален туризъм; Религиозен и поклоннически туризъм.

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.