Wine and culinary tourism destinations

Създадени са 12 винено-кулинарни дестинации част от проекта „Сподели България“. Проектът е съвместен между Министерството на туризма и Министерството на земеделието, храните и горите. Броят на дестинациите е избран, за да отговаря на броя на месеците в годината. Те са разположени на територията на цялата страна и включват 55 общини, близо 120 туристически обекта, над 80 характерни храни и 12 традиционни вина. В помощ на проекта има и запазена марка „Сподели България“.