Información práctica para turistas – COVID-19

Актуална информация

(Aктуализирана на 14 април 2022 г.)

Съобщения на Министерство на туризма:

Полезни връзки

Бюлетин

Често задавани въпроси

Носенето на маска не е задължително на открити обществени места.

Всички лица са длъжни да носят защитна маска за лице за днократна или многократна употреба в обществени места като обществен транспорт, аптеки и лечебни заведения. Запазват се мерките за дезинфекция и спазване на физическо разстояние.

Заведенията за настаняване функционират при спазване на противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването за работа в условията на COVID-19 и в съответствие с Насоките, издадени от Министерството на туризма за експлоатацията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

За всяко заведение е необходим индивидуален план за неговото функциониране съответствие с препоръките и насоките националните и регионалните органи за обществено здраве за ограничаване на коронавирусната инфекция.

Всички места за настаняване работят при стриктно спазване на изискванията, които включват специфични мерки за опазване здравето на туристите с висока хигиена.

Да, общественият транспорт работи нормално, без ограничение на капацитета на превозните средства и/или влаковете, но е задължително да се носят лични предпазни средства.

Използването на маски е задължително при пътуване с такси, автобус, влак и друг обществен транспорт.

Няма ограничения за пътуване в страната. Правилата за социално дистанциране и зползването на защитна маска трябва да се спазват, където е посочено. Носенето на защитни маски е задължително в затворени обществени зони.

Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7:00 ч. до 23:00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една и носене на защитни маски за лице от персонала.

Нощните заведения са затворени към момента.

Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.

Преустановено е провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.

Парковете са отворени.

Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.

Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

Сигнали за нередности

Сигнали за нередности по Закона за туризма и при въпроси за туристически пътувания въва с COVID-19

02/ 904 68 95 и 0885 096 937

Полезни видеа

Вашето безопасно лято 2021
Безопасна зима
Sello SafeTravels: el primer sello del mundo para protocolos globales estandarizados de salud e higiene
Препоръчителни мерки за безопасност в условията на епидемиологична обстановка
Как да почиваме безопасно в условията на риск от заразяване с COVID-19