Етнографска експозиция на Регионален исторически музей – град Пазарджик

Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей в гр. Пазарджик е разположена в най-голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. Къщата е била собственост на богатия пазарджишки търговец Николаки Христович. Сградата е обявена за национален архитектурно-художествен паметник на културата в брой 25 на Държавен вестник от 1998 г.
В къщата има 18 симетрично разположени помещения. Особено интересни са таблените врати и живописната украса.
Етнографската експозиция е открита през 1974 г. и пресъздава богатата духовна и материална култура на пазарджишкото население до средата на ХХ век.
На първия и втория етаж на музея е показана архитектурата на жилищните и обществени сгради – представени са снимки и макети на жилища от различни населени места в региона. В средата на залата е поставена голяма карта на Пазарджишкия регион с макети на характерни къщи. В три от помещенията на музея е показан типичен интериор на селски къщи.
Уреди за обработка на памук, лен, коноп и вълна пресъздават типичните домашни занаяти за Пазарджик и региона. Централно място е отделено на домашния стан.
В музея е пресъздадена и панагюрска обущарска работилница от началото на ХХ в. Показани са и инструментите, с които са си служили майсторите обущари. В други помещения на музея са пресъздадени абаджийска (шивашка) и кожухарска работилница.
На втория етаж в една от стаите е подредена всекидневна и гостна стая на бедно градско семейство. Използвани са оригинални предмети и вещи от Пазарджик.
В друго помещение е представена гостната стая на богато градско семейство, като се акцентира на вещи, купени от чужбина – красив мангал, с който се е отоплявала стаята, плюшена покривка, виенски столове, кристално огледало и др. В тази стая се намира и копие на портрета на собственика на къщата Николаки Христович. Оригиналът е дело на художника Станислав Доспевски.
Традиционните носии и облекла от региона могат да се разгледат на втория етаж на Етнографския музей. Във вертикалните витрини са изложени оригинални празнични народни носии от родопската, равнинната и средногорската част на региона. В малки хоризонтални витрини са подредени гривни, обеци, колани с пафти, пръстени и други украшения, използвани като аксесоари при празничното облекло.
За обичаите и празниците на хората в региона разказват снимки, текстове и различни предмети от бита.
В стаята за фолклор могат да се видят музикални инструменти, характерни за Пазарджишкия край.
В музея могат да се закупят информационни материали и сувенири.

Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей в гр. Пазарджик е разположена в най-голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. Къщата е била собственост на богатия пазарджишки търговец Николаки Христович. Сградата е обявена за национален архитектурно-художествен паметник на културата в брой 25 на Държавен вестник от 1998 г.
В къщата има 18 симетрично разположени помещения. Особено интересни са таблените врати и живописната украса.
Етнографската експозиция е открита през 1974 г. и пресъздава богатата духовна и материална култура на пазарджишкото население до средата на ХХ век.
На първия и втория етаж на музея е показана архитектурата на жилищните и обществени сгради – представени са снимки и макети на жилища от различни населени места в региона. В средата на залата е поставена голяма карта на Пазарджишкия регион с макети на характерни къщи. В три от помещенията на музея е показан типичен интериор на селски къщи.
Уреди за обработка на памук, лен, коноп и вълна пресъздават типичните домашни занаяти за Пазарджик и региона. Централно място е отделено на домашния стан.
В музея е пресъздадена и панагюрска обущарска работилница от началото на ХХ в. Показани са и инструментите, с които са си служили майсторите обущари. В други помещения на музея са пресъздадени абаджийска (шивашка) и кожухарска работилница.
На втория етаж в една от стаите е подредена всекидневна и гостна стая на бедно градско семейство. Използвани са оригинални предмети и вещи от Пазарджик.
В друго помещение е представена гостната стая на богато градско семейство, като се акцентира на вещи, купени от чужбина – красив мангал, с който се е отоплявала стаята, плюшена покривка, виенски столове, кристално огледало и др. В тази стая се намира и копие на портрета на собственика на къщата Николаки Христович. Оригиналът е дело на художника Станислав Доспевски.
Традиционните носии и облекла от региона могат да се разгледат на втория етаж на Етнографския музей. Във вертикалните витрини са изложени оригинални празнични народни носии от родопската, равнинната и средногорската част на региона. В малки хоризонтални витрини са подредени гривни, обеци, колани с пафти, пръстени и други украшения, използвани като аксесоари при празничното облекло.
За обичаите и празниците на хората в региона разказват снимки, текстове и различни предмети от бита.
В стаята за фолклор могат да се видят музикални инструменти, характерни за Пазарджишкия край.
В музея могат да се закупят информационни материали и сувенири.

Централна сграда
понеделник – петък 09:00 – 17:00
събота и неделя 10:00 – 17:00

Етнографска експозиция
понеделник – петък 09:00 – 17:00
събота и неделя 10:00 – 17:00

Къща музей “Константин Величков”
понеделник – петък 09:00 – 17:00

Туристите се обслужват от уредниците на музея. Беседи се предлагат само на български език.

Туристически информационен център – Пловдив

ул. „Райко Даскалов“ 1 (пл. „Римски стадион“)

понеделник – неделя
9:00 – 22:00 (лятно работно време)
9:00 – 20:00 (зимно работно време)

Teл:+359 32 620 229
Websites:
http://www.visitplovdiv.com/bg
http://oldplovdiv.bg

Централна сграда – пл. „Константин Величков“ №15

Тел:
+359 34/ 44 31 08
+359 34/44 31 44
+359 34/44 31 13
Е-mail:
museumpz@abv.bg
pr@museum-pz.com
Website: https://museum-pz.com/wp/

Етнографска експозиция – ул. „Отец Паисий“ №8
Tел: +359 34 44 57 19
Тел: +359 885 059 779

Къща музей “Константин Величков” – ул. „Теодор Траянов“ №6
Тел: +359 34 44 57 59
Тел: +359 878 227 976

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.