Визи и граничен контрол

От 1 януари 2007 година Република България е член на ЕС и прилага Общата
визова политика на Европейския съюз при условията на Договора за
присъединяване.

Към момента България издава само национални визи, които не дават право на влизане в шенгенското пространство!

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на
Република България или от такива представителства на друга държава –
членка на Европейския съюз, с която Република България има сключено
споразумение за представителство за приемане на заявления за визи и за
издаване на визи.

Видовете визи са:
1. за летищен транзит (виза вид „А“);
2. за краткосрочно пребиваване (виза вид „С“);
4. за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“).

За издаване на виза се заплаща определена такса по Тарифа №3 за таксите.

Повече информация за процедурата и необходимите документи за
кандидатстване за виза, както и адреса на съответната консулска служба
ще намерите на страницата на Министерство на външните работи – www.mfa.bg

Граничен контрол се осъществява при влизане в или излизане от България.
По границите на страната действат следните граничните
контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) – по българо-сръбска граница –
ГКПП Брегово, ГКПП Връшка чука, ГКПП Калотина, ГКПП Стрезимировци, ГКПП
Олтоманци; по българо-македонска граница – ГКПП Гюешево, ГКПП Станке
Лисичково, ГКПП Златарево; по българо-турска граница – ГКПП Малко
Търново, ГКПП Лесово, ГКПП Капитан Андреево; по  българо-гръцка граница –
ГКПП Кулата, ГКПП Илинден, ГКПП Капитан Петко войвода, ГКПП
Ивайловград, ГКПП Златоград; по българо-румънска граница – ГКПП Видин –
ферибот, ГКПП Оряхово – ферибот, ГКПП Русе – Дунав мост, ГКПП Силистра,
ГКПП Кардам, ГКПП Дуранкулак; по речните пристанища – ГКПП Видин, ГКПП
Лом, ГКПП Сомовит – Никопол, ГКПП Свищов, ГКПП Русе, ГКПП Тутракан, ГКПП
Силистра; по морските пристанища – ГКПП Балчик, ГКПП Варна, ГКПП
Бургас, ГКПП Царево и по летищата – ГКПП Аерогара София, ГКПП Аерогара
Пловдив, ГКПП Аерогара Горна Оряховица, ГКПП Аерогара Варна, ГКПП
Аерогара Бургас. На тези пунктове се извършва проверка на документи,
превозни средства, товари, личен багаж и др. и се води пълна
документация за лицата, които влизат или излизат, техните имена,
паспортни данни, крайната точка на тяхното пътуване и цел на посещение. В
зависимост от обекта, на чиято територия се намира пунктът, може да се
извърши проверка на хората и багажа с рентгенов скенер, металотърсач, да
се правят видеозаписи и др.