Контакти

София 1000, пл. „България“ 1, НДК, вход А4

Работно време:

От понеделник до петък 09:00 до 17:30 ч.

Туристическа информация, може да получите и на:

интернет страници:

www.bulgariatravel.org

www.tourism.government.bg

по електронна поща:

[email protected]

или на телефонен номер:

+  359 883 339 332