Валутна информация

Паричната единица на Република България е левът (лв.), който е равен на 100 стотинки (ст.).

От 1997 г. страната е във валутен борд и има фиксиран курс за 1 евро – 1,95583 лева.

Фиксиран курс за 1 евро - 1,95583 лева

Полезни линкове

Актуална валутна информация може да получите от сайта на Българската народна банка:

Валута може да се обмени в банки или в някоe от многобройните валутни бюра. Някои от тези обменни бюра работят и в почивните дни. Евро чекове може да се осребрят в банка.

Кредитни карти

Кредитни карти: Повечето хотели и магазини работят с: