Транспорт

В Република България е развит въздушният, железопътният, шосейният и водният транспорт.

Страната разполага с 4 международни летища – София, Варна, Пловдив и Бургас. Летищата приемат също чартърни самолети, хеликоптери и безмоторни самолети на любители, снабдени със специални разрешения, като им се осигурява въздушен коридор от българските авиодиспечери.
София – www.sofia-airport.bg
Варна – www.varna-airport.bg
Бургас – www.bourgas-airport.com
Пловдив – www.plovdivairport.com

Железопътният транспорт в България е достъпен и удобен, а жп мрежата обхваща всички по-големи населени места в България. Железопътни линии пресичат всички сухопътни граници на България, през страната минава и първата голяма европейска жп линия – Ориент експрес.

В по-труднодостъпните места в страната и в направления с по-малко пътници са построени теснолинейни жп направления.

Билети могат да бъдат закупени на самите гари, в бюрата в градовете, в туристическите агенции. Международни билети се издават в бюрата, агенциите и на международните гишета на гарите.

Български държавни железници – www.bdz.bg

Водните гранични пунктове са речни (по р. Дунав) и морски (по крайбрежието на Черно море).

Основните морски пристанища, които извършват морски транспорт в България, са пристанище Варна и пристанище Бургас. По море може да се влезе от Румъния през местните малки пристанища край Дуранкулак и от Турция през Резово. Тези пунктове се ползват за малки плавателни съдове, които не идват от териториални води.

По р. Дунав граничен пост има при с. Връв, а също и по цялото протежение на реката, при градовете Видин, Лом, Оряхово, Русе, Тутракан и Силистра.

По цялото протежение на Дунав и Черно море има воден транспорт – туристически и товарен. Цените за тях, както и графикът, зависят от сезона, вида на плавателния съд и категорията му.

Има много частни превозвачи с лодки, яхти и моторници, които пътуват до местни забележителности или правят речни или морски разходки по желание на клиентите.

Пристанища:
Варна – www.port-varna.bg
Бургас – https://port-burgas.bg/
Русе – www.port-ruse-bg.com
Лом – http://www.portinvest.bg/port.php
Видин – www.cmamyc.com/port

Шосейната мрежа в страната се състои от автомагистрални, първокласни, второкласни и третокласни пътища. Автобусният транспорт е добре организиран. Експресни автобуси има между повечето големи градове на страната.

За повече информация – Централна автогара: www.centralnaavtogara.bg

Международни автобусни линии има до повечето европейски столици и по-големи градове. Чрез Турция има автобусна връзка към Близкия изток и Египет.

Автобусни билети се купуват от специализираните бюра, от автогарите, превозваческите и туристическите агенции в големите градове. В страната има и чуждестранни превозвачески агенции, които предлагат своите услуги.

Автобусен транспорт:
Централна автогара София: www.centralnaavtogara.bg
Автогара Варна: www.autogaravn.com
Автогара Бургас: www.burgasbus.info
Автогара Пловдив: https://www.plovdiv.bg/item/transport/автогари/
Автогара Русе: www.avtogararuse.org

За допълнителна информация – Министерство на транспорта https://www.mtitc.government.bg/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството https://www.mrrb.bg/