Своге

Градът е разположен в Искърското дефиле при устието на река Искрецка (Искърец). На това място се събират границите на три планини: Мала планина, Голема планина и Понор. Градът се намира на 33 км северно от София и е център на най-голямата по площ община в България.
Историята на град Своге може да се потърси още от античността, и по точно от тракийско време и трябва да се свърже с тракийското племе Трибали, тъй като на мястото на днешния квартал Старо село се предполага, че се е намирало тракийско селище, и некропол, но само провеждането на систематични археологически разкопки може да потвърди сто процента това. Данните от находки, които преди всичко са следствие от иманярска дейност, показват до известна степен твърденията, за съществуването на тракийско селище в района и то не едно а няколко, както и връзките на района с други райони, дори и с гръцкия свят,най вече от монетните находки. В тази връзка трябва да се спомене откритата монета на речния бог Истър, която е уникална сама по себе си, и може би единствена в България. В намиращите се в общината останки от тракийски укрепления, трябва да споменем това до село Заселе, чието име се е запазило до наше време – Метериза, и трите тракийски могили, които в момента са разрушени.
В района на общината се смята, че е станала битката между трибалите и Филип, бащата на Александър Македонски, в която той едва се спасява, и впоследствие от това той до известна степен става инвалид. Макар и да се подценява, района е играл известна роля в тъговските връзки между северните части на днешна България и егейското крайбрежие. От времето на ранна Византия се запазени останки на десетина крепости, свързани с голямата строителна дейност на император Юстиниан Велики, за укрепване на Балканския п-в, срещу нашествията на славяни, прабългари, готи, авари. От времето на Първото и Второто българско царство също са запазени останки от укрепителни съоръжения, в град Своге – на връх Грохотен, в чието подножие се намира града. Интересна е и една легенда за наименованието на една местност наречена Латинците, идваща от това, че по времето на един от кръстоносните походи преминали през нашите земи там са останали да живеят латинци, които се оженили за местни девойки. Запазена е и една средновековна църква – “Св.Петка”, датираща от 14 век, и една от 17 век, намираща се в местността Кирик до град Своге. В общината се намира и известните манастири-Седемте престола и Искрецкия манастир, като за първия се предполага, че е построен през 11 век, а другия през 18 век. По времето на турското робство населението в района се увеличило, тъй като то търсело сигурността на Балкана. Развитието на района идва след построяването на ж.п линията, преминаваща през Искърското дефиле. Така възникнали и повечето сегашни селища по поречието на р.Искър. Своге е обявено за град през 1965. Относно наименованието на града, най-вероятно то произлиза от славянските думи “свод”, “свождам”, поради географското му положение – като свод, където се събират р.Искър и р.Искрецка, а оттам свод, своде и сегашното Своге

Градът е разположен в Искърското дефиле при устието на река Искрецка (Искърец). На това място се събират границите на три планини: Мала планина, Голема планина и Понор. Градът се намира на 33 км северно от София и е център на най-голямата по площ община в България.
Историята на град Своге може да се потърси още от античността, и по точно от тракийско време и трябва да се свърже с тракийското племе Трибали, тъй като на мястото на днешния квартал Старо село се предполага, че се е намирало тракийско селище, и некропол, но само провеждането на систематични археологически разкопки може да потвърди сто процента това. Данните от находки, които преди всичко са следствие от иманярска дейност, показват до известна степен твърденията, за съществуването на тракийско селище в района и то не едно а няколко, както и връзките на района с други райони, дори и с гръцкия свят,най вече от монетните находки. В тази връзка трябва да се спомене откритата монета на речния бог Истър, която е уникална сама по себе си, и може би единствена в България. В намиращите се в общината останки от тракийски укрепления, трябва да споменем това до село Заселе, чието име се е запазило до наше време – Метериза, и трите тракийски могили, които в момента са разрушени.
В района на общината се смята, че е станала битката между трибалите и Филип, бащата на Александър Македонски, в която той едва се спасява, и впоследствие от това той до известна степен става инвалид. Макар и да се подценява, района е играл известна роля в тъговските връзки между северните части на днешна България и егейското крайбрежие. От времето на ранна Византия се запазени останки на десетина крепости, свързани с голямата строителна дейност на император Юстиниан Велики, за укрепване на Балканския п-в, срещу нашествията на славяни, прабългари, готи, авари. От времето на Първото и Второто българско царство също са запазени останки от укрепителни съоръжения, в град Своге – на връх Грохотен, в чието подножие се намира града. Интересна е и една легенда за наименованието на една местност наречена Латинците, идваща от това, че по времето на един от кръстоносните походи преминали през нашите земи там са останали да живеят латинци, които се оженили за местни девойки. Запазена е и една средновековна църква – “Св.Петка”, датираща от 14 век, и една от 17 век, намираща се в местността Кирик до град Своге. В общината се намира и известните манастири-Седемте престола и Искрецкия манастир, като за първия се предполага, че е построен през 11 век, а другия през 18 век. По времето на турското робство населението в района се увеличило, тъй като то търсело сигурността на Балкана. Развитието на района идва след построяването на ж.п линията, преминаваща през Искърското дефиле. Така възникнали и повечето сегашни селища по поречието на р.Искър. Своге е обявено за град през 1965. Относно наименованието на града, най-вероятно то произлиза от славянските думи “свод”, “свождам”, поради географското му положение – като свод, където се събират р.Искър и р.Искрецка, а оттам свод, своде и сегашното Своге

Туристически информационен център – София

Понеделник – петък 9:30 – 18:00

гр. София 1000, в подлеза пред Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Tел:
+359 2 4918344
+359 2 4918345
E-mail: tourist@info-sofia.bg

Туристически информационен център – Ларго

Понеделник – петък 9:30 – 18:00

Метростанция „Сердика 2“

Тел: +359 2 4949315
E-mail: largo@info-sofia.bg

 

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.