Средновековна крепост Вишеград

Намира се в м. Хасар юстю, на десния бряг на река Арда в местността на с. Вишеград и е разположена върху характерен скалист връх с отвесно спускащи се над язовир „Студен кладенец” скали. Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените стени са високи до 8 м. Построена е най-вероятно през ІV в. Крепостта просъществува до ХІVвек

Името на крепостта име славянски произход и означава “висок град”, име давано на крепости и в други славянски държави. Стените преизползват основите на по – ранна крепост строена през античността. Сред местното население е известна с топонима Хисар Юстю /Горна Крепост/. По план и по размери представлява типичен феодален замък от средните векове. Според проучвателите и топонима предположенията са че е представлявал резиденция на областния управител на областта Ахридос. В пряка връзка е с голямата крепост Мнеакос /Моняк/ която е на хълма отсреща.

Намира се в м. Хасар юстю, на десния бряг на река Арда в местността на с. Вишеград и е разположена върху характерен скалист връх с отвесно спускащи се над язовир „Студен кладенец” скали. Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените стени са високи до 8 м. Построена е най-вероятно през ІV в. Крепостта просъществува до ХІVвек

Името на крепостта име славянски произход и означава “висок град”, име давано на крепости и в други славянски държави. Стените преизползват основите на по – ранна крепост строена през античността. Сред местното население е известна с топонима Хисар Юстю /Горна Крепост/. По план и по размери представлява типичен феодален замък от средните векове. Според проучвателите и топонима предположенията са че е представлявал резиденция на областния управител на областта Ахридос. В пряка връзка е с голямата крепост Мнеакос /Моняк/ която е на хълма отсреща.

Туристически информационен център – Кърджали

понеделник – петък 08:00 – 17:00

Парк „Простор”, Стадион „Арена Арда”

Тел.: +359 361 22719
E-mail: info@kardjali-tourism.info
Website: http://www.kardjali-tourism.info

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.