Градски празник на народното танцово изкуство “Великденска плетеница”

Във фолклорния празник ще участват над 800 изпълнители на възраст от 5 до 50 години от български танцови школи, специализирани хореографски класове, детски и концертни танцови състави.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see