Концерти на открити сцени и майсторски класове “Sounds of the Free Breeze”

Проектът “Sounds of the Free Breeze” е културна инициатива, в рамките на която ще се случат концерти на открити сцени с цел засилване на връзката култура – природа – хора. Концертите ще бъдат изпълнени от изгряващи млади музиканти от различни европейски страни, които ще участват в менторска програма в рамките на Международен музикален фестивал “Варненско лято” в сътрудничество с International Music Academy Orpheus.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see