Лебедово езеро – балет от П.И.Чайковски

Постановката „Лебедово езеро“ на Държавна опера Варна е представена в авторската хореографска редакция на Сергей Бобров. В неговата интерпретация драматизмът е засилен до краен предел, много високи са изискванията, както към техническата подготовка на балетистите, така и към емоционалното пресъздаване на образите от солистите.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see