“Огънят на Анадола” – танцов шоу-спектакъл

Световноизвестната танцова група “Огънят на Анадола” гостува във Варна със своя завладяващ едноименен шоу-спектакъл. Танцовият проект събира фолклорното богатство на народите от Кавказкия регион  и Турция, като преплита съвременност и традиция в танцовото изкуство.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see