Фестивал на хвърчилата „Въздушни чудеса“ 2023

Емблематичното за Варна атрактивно културно събитие със своя международен характер допринася за изграждането на специфичния облик на града. Мисията на фестивала е да насърчи творчеството и социалното включване на различни групи и да възпита у участниците любов към летенето, птиците и свободата, както и правилно отношение към опазването на околната среда.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see