VIII-ми Международен флейтов конкурс

Конкурсът  се провежда от 2016 година. Създаден е по инициатива на фондация “Европейска музикална академия”.  Конкурсът е включен в програмата на мерките за деца с изявени дарби на Министерски съвет на Република България.

© The advertising and video materials and / or other information provided in the “Events” section of this website are kindly provided to the Ministry of Tourism 

We recommend you see