Брекзит или ЕС-27

Считано от 1 февруари 2020 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия вече не е член на Европейския съюз.

През 2020 г. протече преходен период, в рамките на който се запазваха европейското законодателство в контекста на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между ОК и ЕС.

На 24 декември 2020 г. ЕС и Обединеното кралство приключиха преговорите и постигнаха съгласие по СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

 

Какво означава Брекзит и сключеното Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и ОК за туристическия сектор?

Визи и граничен контрол

От 1 януари 2021 г. гражданите на Обединеното кралство са освободени от изискването да притежават визи при преминаване на външните граници на Европейския съюз за краткосрочен престой (до 90 дни за всеки 180-дневен период). Това освобождаване от виза не предвижда правото на работа в ЕС и е предмет на механизма за реципрочност, приложим за трети държави.

Гражданите на Обединеното кралство, пътуващи до Европейския съюз и Шенгенското пространство, ще бъдат третирани като граждани на трети страни и следователно подлежат на щателни проверки на границата на Шенгенското пространство. Това означава, че предвиденият престой на територията на държави-членки на ЕС не може да има продължителност над 90 дни за всеки 180-дневен период и гражданите на Обединеното кралство ще трябва да отговарят на условията за влизане на граждани на трети държави.