Обекти под егидата на ЮНЕСКО

България е наследник на древни цивилизации – траки, елини, римляни, славяни и прабългари са оставили по тези земи изключително ценни художествени и архитектурни свидетелства за своите развити култури. Те са разпръснати по цялата територия на страната и я превръщат в една от най-атрактивните дестинации за хора с интереси към историята и културата.

Освен с тези съкровища, България се гордее и с девствената си природа и изумителното биоразнообразие, което се съхранява в парковете и резерватите в страната.

Богатото културно и природно наследство на България е високо оценено от ЮНЕСКО – Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Списъкът на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО включва обекти с изключително значение за човечеството и тяхното съхраняване и опазване е приоритет. В този списък са включени десет български обекта – седем културни и три природни.

Културни ценности

Природни ценности

Мултинационален обект

Нематериално културно наследство

Бистришките баби, архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука

„Нестинарството — послание от миналото: Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи“

Традицията на тъкане на килими в Чипровци

Народният празник „Сурва“/ „Сурова“

Мултинационална кандидатура

Културни практики, свързани с 1-ви март

Регистър на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството

Българско читалище

Национален събор на българското народно творчество в Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство

Брошура

Галерия