Драгоманско блато

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Намира се на 40 км северозападно от София и на около 3 км от град Драгоман.
През 1930 г. започва отводняване на влажните зони в България и превръщането им в обработваеми земи. Драгоманското блато е пресушено с 11 отводнителни канала и помпена станция и за дълго време животът в него замира. След като спира процесът на отводняване, в началото на 90-те години на ХХ в. започва възстановяването на екологичното състояние на Драгоманското блато. Днес животът тук отново се възражда и се връща постепенно към нормалния си ритъм.
Блатото е разположено на 701 м н.в. и заема площ от 350 хектара, което е приблизително площта на около 480 футболни игрища. От 1996 г. за възстановяването и опазването на блатото се грижи Сдружението за дива природа „Балкани”.
Блатото е обитавано от 226 вида птица, 126 от които гнездят тук. То е жизненоважно за гнезденето на два световно застрашени вида – белооката потапница (Aythya nyroca) и ливадния дърдавец (Crex crex). През блатото минава прелетният път “Via Aristotelis”, затова е от изключителна важност за мигриращите водолюбиви птици.
Сред растителните видове се срещат папур, камъш, острица, тръстика. Сред интересните видове е прешленолистният наводник (Elatine alsinastrum), обикновената мехурка (Urticularia vulgaris – вид насекомоядно растение), хищното плаващо растение без корени алдрованда (Aldrovanda), орхидеи и др.
В блатото има специално направени дървени пътеки, по които посетителите могат да се разходят и да наблюдават живота в района. Тук има изградена и наблюдателна кула, от която се разкрива прекрасна панорама на цялата местност. Сред тръстиките има укрития, откъдето животните в блатото могат да бъдат снимани.
Непосредствената близост на блатото до Чепън планина предлага възможности за пешеходен туризъм. Варовиковата Чепън планина e с най-висок връх Петровски кръст (1206 м) и в нея се срещат редица редки и ендемични растения, като урумово лале (Tulipa urumoffii), сръбско звънче (Edraianthus serbicus) и др. На връх Петровски кръст се намира тракийско светилище на бог Сабазий. Маркираният маршрут за пешеходен преход по Чепън планина преминава през разнообразните местообитания на планината. Дължината му е 13 км, с продължителност около 5-6 часа и средна трудност.
Преди блатото се намира посетителският център „Драгоманско блато”. Центърът разполага със зала за презентации на площ от 100 кв. м, в него е разположена и единствената в България експозиция за влажните зони. Посетителите на център „Драгоманско блато” могат да се запознаят с историята на местността чрез електронен интерактивен модул. Това е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници. За учениците има разработена специална образователна програма, която по интересен и любопитен начин представя влажните зони в България. В центъра се продават допълнителни информационни материали и сувенири.

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Намира се на 40 км северозападно от София и на около 3 км от град Драгоман.
През 1930 г. започва отводняване на влажните зони в България и превръщането им в обработваеми земи. Драгоманското блато е пресушено с 11 отводнителни канала и помпена станция и за дълго време животът в него замира. След като спира процесът на отводняване, в началото на 90-те години на ХХ в. започва възстановяването на екологичното състояние на Драгоманското блато. Днес животът тук отново се възражда и се връща постепенно към нормалния си ритъм.
Блатото е разположено на 701 м н.в. и заема площ от 350 хектара, което е приблизително площта на около 480 футболни игрища. От 1996 г. за възстановяването и опазването на блатото се грижи Сдружението за дива природа „Балкани”.
Блатото е обитавано от 226 вида птица, 126 от които гнездят тук. То е жизненоважно за гнезденето на два световно застрашени вида – белооката потапница (Aythya nyroca) и ливадния дърдавец (Crex crex). През блатото минава прелетният път “Via Aristotelis”, затова е от изключителна важност за мигриращите водолюбиви птици.
Сред растителните видове се срещат папур, камъш, острица, тръстика. Сред интересните видове е прешленолистният наводник (Elatine alsinastrum), обикновената мехурка (Urticularia vulgaris – вид насекомоядно растение), хищното плаващо растение без корени алдрованда (Aldrovanda), орхидеи и др.
В блатото има специално направени дървени пътеки, по които посетителите могат да се разходят и да наблюдават живота в района. Тук има изградена и наблюдателна кула, от която се разкрива прекрасна панорама на цялата местност. Сред тръстиките има укрития, откъдето животните в блатото могат да бъдат снимани.
Непосредствената близост на блатото до Чепън планина предлага възможности за пешеходен туризъм. Варовиковата Чепън планина e с най-висок връх Петровски кръст (1206 м) и в нея се срещат редица редки и ендемични растения, като урумово лале (Tulipa urumoffii), сръбско звънче (Edraianthus serbicus) и др. На връх Петровски кръст се намира тракийско светилище на бог Сабазий. Маркираният маршрут за пешеходен преход по Чепън планина преминава през разнообразните местообитания на планината. Дължината му е 13 км, с продължителност около 5-6 часа и средна трудност.
Преди блатото се намира посетителският център „Драгоманско блато”. Центърът разполага със зала за презентации на площ от 100 кв. м, в него е разположена и единствената в България експозиция за влажните зони. Посетителите на център „Драгоманско блато” могат да се запознаят с историята на местността чрез електронен интерактивен модул. Това е първият и единствен специализиран център около София, предназначен за срещи, уроци, лекции и семинари на ученици и природозащитници. За учениците има разработена специална образователна програма, която по интересен и любопитен начин представя влажните зони в България. В центъра се продават допълнителни информационни материали и сувенири.

Драгоманското блато се намира в непосредствена близост до град Драгоман, на 40 км северозападно от София. Навлиза се в град Драгоман и оттам се поема по разклона за гр. Годеч. Посетителският център е разположен на 1 км от Драгоман, а от него до самото блато има още 1-2 км.

Туристически информационен център – София

Понеделник – петък: 9:30 – 18:00

гр. София 1000, в подлеза пред Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Tел.: +359 2 4918344
Tел.: +359 2 4918345
E-mail: tourist@info-sofia.bg

Туристически информационен център – Ларго

Понеделник – петък: 9:30 – 18:00

Метростанция „Сердика 2“

Тел.: +359 2 4949315
E-mail: largo@info-sofia.bg

Инфо точка – Читалнята

Понеделник – неделя: 10:00 – 20:00

В Градската градина

Тел.: +359 885 921 620
E-mail: chitalnyata@gmail.com

Website: https://www.visitsofia.bg/bg/

Посетителски център „Драгоманско блато”

Сдружение за дива природа „Балкани”

Телефони: +359 884 26 85 52

Е-mail: office@balkani.org
Website: www.balkani.org

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.