Исторически музей, Исперих

Град Исперих се намира в Североизточна България, на 85 км източно от гр. Русе и на 145 км северозападно от град Варна. През 1927 г. в града е основано околийско Археологическо дружество „Хан Омуртаг”, което слага началото на музейното дело в града. Неговите членове събират първата колекция от археологически находки. През 1975 г. в новопостроената читалищна сграда в Исперих се открива постоянна музейна експозиция. През 1978 г. сбирката става филиал на Окръжния исторически музей в Разград, а през 1984 г. филиалът получава статут на самостоятелен музей.
Днес музеят разполага с над 30 000 експоната, както и с етнографска къща, приемен център и археологически бази в Историко-археологическия резерват „Сборяново” и вятърна мелница в с. Белинци.
Постоянната експозиция се намира в сградата на читалище „Съзнание”, в центъра на града, на площ от 180 кв. м. Тя проследява историята на гр. Исперих от древността до наши дни с помощта на  археологически и етнографски материали, документи, снимки и лични вещи на известни личности от града и общината.
Художествената галерия е отдел към Историческия музей в Исперих и притежава богат картинен фонд.
Един от най-интересните обекти на Историческия музей е Историко-археологическият резерват „Сборяново”, обявен в бр. 96 на Държавен вестник от 1988 г. До настоящия момент в резервата са регистрирани над 140 археологически обекта от различни исторически периоди. Най-впечатляващите от тях са Свещарската царска гробница, Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището Камен рид и ранносредновековното селище Бювен касаба.
Най-значителното откритие в района е Свещарската гробница, открита през 1982 г. под Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила). Тя е уникален паметник на тракийската гробищна архитектура и е датирана от първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. От 1985 г. е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. До нея може да се стигне от с. Свещари или с. Малък Поровец по поддържан асфалтиран път, прекосяващ ИАР „Сборяново”.
Друг обект, включен в резервата „Сборяново”, е Демир баба теке. Мястото, на което е построено в началото на ХVІІ век текето, е било свещено за населявалите този район различни племена и народи повече от 2000 г. преди построяването му. От многобройните постройки е оцеляло само тюрбето (гробница) на алианския светец Демир баба. Запазена е и скалата жертвеник до входа на вътрешния двор. Отворено е целогодишно през светлата част на денонощието. До него може да се стигне по асфалтиран път, благоустроена алея и стълбище, започващи от паркинга на хижа „Ахинора” в Сборяново. Може да се посети самостоятелно (има информационни табели) или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.
Гетска столица Хелис е също част от резервата. Хелис е укрепен тракийски град, построен в последната четвърт на ІV в. пр. Хр.  върху площ от над 100 дка. До обекта може да се стигне по добре поддържан асфалтиран път, свързващ селата М. Поровец и Свещари и прекосяващ резервата. Може да се посети самостоятелно (има информационни табели) или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.
Камен рид пък е светилище от раннокаменната епоха, построено от гетите, за да принасят жертви на бога-слънце. До обекта може да се стигне пеш по широк черен път, започващ от паркинга пред хижа «Ахинора» в резерват „Сборяново”. Може да се посети самостоятелно или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.
Ранносредновековното селище  в местността Бювен касаба в резервата „Сборяново” представлява ансамбъл от вкопани и полувкопани жилищни, стопански и представителни сгради. По време на проучванията е открит и малък параклис. Разкопките продължават и днес.
В центъра на град Исперих функционира и музеен обект Етнографска къща – в нея може да се видят предмети и уреди от бита и поминъка на местното население. Ежемесечните временни изложби са посветени на различни страни от поминъка и бита на населението в миналото и на съвременни майстори занаятчии.
Към Етнографската къща функционира и уредената през 1999 г. етнографска сбирка „Съвместно битуване на християни и мюсюлмани в Лудогорието”. Повечето предмети в нея са дарение от местния жител краевед Борис Илиев. Тя е разположена в  края на село Свещари, на отклонение по пътя за резерват „Сборяново”.
На 15 км от Исперих, в посока град Варна, в село Белинци, се намира създадената в началото на ХХ век изцяло дървена Вятърна мелница, недвижима културна ценност. Тук можете да видите мелене на зърнени култури от два хромела и да научите за конструкцията, историята и значението на вятърните мелници в района.
От 2002 г. в последните две седмици на месец октомври Историческият музей в Исперих организира Дни на културно-историческото наследство на община Исперих. Те включват изложби, лекции, представяне на книги, научни конференции и др. Като част от мероприятието от 2005 г. музеят организира и Панаир на царевицата. Посетителите и участниците в него могат да дегустират приготвения пред тях качамак (традиционно ястие от царевично брашно), да се насладят на богата кулинарна изложба от царевични продукти, да приложат уменията си при изработване на предмети от царевична шума, да надникнат в миналото чрез различни възстановки и да участват в организирани игри. Провежда се в Етнографската къща.
Музеят организира също и Традиционен автопоход по пътя на шейх Бедреддин, който започва в последния понеделник на месец октомври от Силистра. Шейх Бедреддин е бил предводител на въстание на българи, турци и власи, избухнало през 1413 г. в Добруджа против султанската власт.

Град Исперих се намира в Североизточна България, на 85 км източно от гр. Русе и на 145 км северозападно от град Варна. През 1927 г. в града е основано околийско Археологическо дружество „Хан Омуртаг”, което слага началото на музейното дело в града. Неговите членове събират първата колекция от археологически находки. През 1975 г. в новопостроената читалищна сграда в Исперих се открива постоянна музейна експозиция. През 1978 г. сбирката става филиал на Окръжния исторически музей в Разград, а през 1984 г. филиалът получава статут на самостоятелен музей.
Днес музеят разполага с над 30 000 експоната, както и с етнографска къща, приемен център и археологически бази в Историко-археологическия резерват „Сборяново” и вятърна мелница в с. Белинци.
Постоянната експозиция се намира в сградата на читалище „Съзнание”, в центъра на града, на площ от 180 кв. м. Тя проследява историята на гр. Исперих от древността до наши дни с помощта на  археологически и етнографски материали, документи, снимки и лични вещи на известни личности от града и общината.
Художествената галерия е отдел към Историческия музей в Исперих и притежава богат картинен фонд.
Един от най-интересните обекти на Историческия музей е Историко-археологическият резерват „Сборяново”, обявен в бр. 96 на Държавен вестник от 1988 г. До настоящия момент в резервата са регистрирани над 140 археологически обекта от различни исторически периоди. Най-впечатляващите от тях са Свещарската царска гробница, Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището Камен рид и ранносредновековното селище Бювен касаба.
Най-значителното откритие в района е Свещарската гробница, открита през 1982 г. под Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила). Тя е уникален паметник на тракийската гробищна архитектура и е датирана от първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. От 1985 г. е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. До нея може да се стигне от с. Свещари или с. Малък Поровец по поддържан асфалтиран път, прекосяващ ИАР „Сборяново”.
Друг обект, включен в резервата „Сборяново”, е Демир баба теке. Мястото, на което е построено в началото на ХVІІ век текето, е било свещено за населявалите този район различни племена и народи повече от 2000 г. преди построяването му. От многобройните постройки е оцеляло само тюрбето (гробница) на алианския светец Демир баба. Запазена е и скалата жертвеник до входа на вътрешния двор. Отворено е целогодишно през светлата част на денонощието. До него може да се стигне по асфалтиран път, благоустроена алея и стълбище, започващи от паркинга на хижа „Ахинора” в Сборяново. Може да се посети самостоятелно (има информационни табели) или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.
Гетска столица Хелис е също част от резервата. Хелис е укрепен тракийски град, построен в последната четвърт на ІV в. пр. Хр.  върху площ от над 100 дка. До обекта може да се стигне по добре поддържан асфалтиран път, свързващ селата М. Поровец и Свещари и прекосяващ резервата. Може да се посети самостоятелно (има информационни табели) или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.
Камен рид пък е светилище от раннокаменната епоха, построено от гетите, за да принасят жертви на бога-слънце. До обекта може да се стигне пеш по широк черен път, започващ от паркинга пред хижа «Ахинора» в резерват „Сборяново”. Може да се посети самостоятелно или с екскурзовод от приемния център при Свещарската гробница.
Ранносредновековното селище  в местността Бювен касаба в резервата „Сборяново” представлява ансамбъл от вкопани и полувкопани жилищни, стопански и представителни сгради. По време на проучванията е открит и малък параклис. Разкопките продължават и днес.
В центъра на град Исперих функционира и музеен обект Етнографска къща – в нея може да се видят предмети и уреди от бита и поминъка на местното население. Ежемесечните временни изложби са посветени на различни страни от поминъка и бита на населението в миналото и на съвременни майстори занаятчии.
Към Етнографската къща функционира и уредената през 1999 г. етнографска сбирка „Съвместно битуване на християни и мюсюлмани в Лудогорието”. Повечето предмети в нея са дарение от местния жител краевед Борис Илиев. Тя е разположена в  края на село Свещари, на отклонение по пътя за резерват „Сборяново”.
На 15 км от Исперих, в посока град Варна, в село Белинци, се намира създадената в началото на ХХ век изцяло дървена Вятърна мелница, недвижима културна ценност. Тук можете да видите мелене на зърнени култури от два хромела и да научите за конструкцията, историята и значението на вятърните мелници в района.
От 2002 г. в последните две седмици на месец октомври Историческият музей в Исперих организира Дни на културно-историческото наследство на община Исперих. Те включват изложби, лекции, представяне на книги, научни конференции и др. Като част от мероприятието от 2005 г. музеят организира и Панаир на царевицата. Посетителите и участниците в него могат да дегустират приготвения пред тях качамак (традиционно ястие от царевично брашно), да се насладят на богата кулинарна изложба от царевични продукти, да приложат уменията си при изработване на предмети от царевична шума, да надникнат в миналото чрез различни възстановки и да участват в организирани игри. Провежда се в Етнографската къща.
Музеят организира също и Традиционен автопоход по пътя на шейх Бедреддин, който започва в последния понеделник на месец октомври от Силистра. Шейх Бедреддин е бил предводител на въстание на българи, турци и власи, избухнало през 1413 г. в Добруджа против султанската власт.

понеделник – петък
8:00 – 17:00

Туристите се обслужват от екскурзоводи на Историческия музей в Исперих.

Туристически информационен център – Разград

понеделник- петък: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:30

7200 Раград, Пл. „Независимост” 2 (сграда на Общински културен център)

Тел: +359 84 66 23 24
Е-mail: ticrazgrad@abv.bg
Website: https://www.razgrad.bg/

7400 Исперих, Разградска област, ул.”Цар Освободител” – 6

Tел: +359 8431 47 83
E-mail:
museumisperih@yahoo.com
museumisperih@gmail.com
Website:
https://www.museumisperih.com/#
abritus.bg 

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.