Лонгоза – Защитена местност

Защитената местност Лонгоза е бившата буферна зона около резерват „Камчия”. Лонгоза е обявена за защитена местност със Заповед No.РД-523 от 12.07.2007 г.
Общата площ на местността е 230 хектара, като 70 от тях са горска площ и запазени лонгозни гори, а 160 хектара са селскостопански земи.
Характерни за защитената местност са лонгозните гори, които са възникнали върху алувиално-лиманни наслаги при периодичните заливания на река Камчия. Заблатените територии по поречието на реката и лонгозната гора се считат за естествена влажна зона на Черноморското крайбрежие. Релефът в района на резерват „Камчия” и в защитената зона е почти равнинен, като само при северните части и близо до морето има склонове.
С покачването на нивото на река Камчия, което се случва през пролетния сезон, стават обичайните заливания на лонгозната гора.
В защитената местност Лонгоза се срещат разнообразни растителни и животински видове.
От устието на река Камчия до границите на резервата се разрешават туристически пътувания, но туристите трябва да спазват определени изисквания.

Защитената местност Лонгоза е бившата буферна зона около резерват „Камчия”. Лонгоза е обявена за защитена местност със Заповед No.РД-523 от 12.07.2007 г.
Общата площ на местността е 230 хектара, като 70 от тях са горска площ и запазени лонгозни гори, а 160 хектара са селскостопански земи.
Характерни за защитената местност са лонгозните гори, които са възникнали върху алувиално-лиманни наслаги при периодичните заливания на река Камчия. Заблатените територии по поречието на реката и лонгозната гора се считат за естествена влажна зона на Черноморското крайбрежие. Релефът в района на резерват „Камчия” и в защитената зона е почти равнинен, като само при северните части и близо до морето има склонове.
С покачването на нивото на река Камчия, което се случва през пролетния сезон, стават обичайните заливания на лонгозната гора.
В защитената местност Лонгоза се срещат разнообразни растителни и животински видове.
От устието на река Камчия до границите на резервата се разрешават туристически пътувания, но туристите трябва да спазват определени изисквания.

Туристически информационен център – Варна

Всеки ден: 9:00-19:00  (май-септември)
Понеделник до петък: 8:30-17:30 (октомври-април)

пл. „Св. Св. Кирил и Методий, гр. Варна

Tel: +359 52 820690
Tel: +359 882 644679

E-mail: office@varnainfo.bg

Websait: visit.varna.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите
Град Варна, ул. „Ян Палах” №14

Тел.: +359 52 678 859

Е-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg
Website: www.riosv-varna.org

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.