Национални туристически представителства на Република България

Национално туристическо представителство на Република България в Република Полша

Посолство на Република България

Ал. Уяздовские 33/35, 00-540 Варшава, Полша

Николай Костов

Аташе по туризъм

Тел.: +48 515 410 400

E-mail: n.kostov@tourism.government.bg

Национално туристическо представителство на Република България във Федерална Република Германия

Посолство на Република България

Мауерщрасе 101

10117 Берлин

Тихомир Патарински

Аташе по туризъм

Моб.: +49 (0) 172 779 4323

E-mail:

t.patarinski@tourism.government.bg

tourism@botschaft-bulgarien.de