National Representation for Tourism of the Republic of Bulgaria

National Tourist Representation of the Republic of Bulgaria to the Republic of Poland

Embassy of the Republic of Bulgaria

Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warsaw, Poland

Nikolai Kostov

Tourism Attaché

Tel .: +48 515 410 400

Email: n.kostov@tourism.government.bg

 

National Tourist Representation of the Republic of Bulgaria in the Federal Republic of Germany

Embassy of the Republic of Bulgaria

Mauerstraße 11

10117 Berlin

Tihomir Patarinski

Tourism Attaché

Mobile: +49 (0) 172 779 4323

e-mail:

t.patarinski@tourism.government.bg

tourism@botschaftbulgarien.de