Парангалица – Резерват

Резерват „Парангалица” е един от четирите резервата в Национален парк „Рила”. Четирите резервата – „Парангалица”, „Скакавица”, „Ибър” и „Централен Рилски резерват”, заемат площ от 16 222,1 хектара или 20% от общата територия на парка. Резерватите и паркът са включени в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати.
„Парангалица” е обявен за резерват с Постановление на Министерския съвет No.8517 от 30.12.1933 г. Това става само ден след обявяването на „Силкосия” – първия резерват в България. Резерватът се намира в югозападните склонове на Рила и има площ от 1509 хектара. От март 1977 г. „Парангалица” е включен в листата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.
Името на резервата има гръцки произход – думата „парангалос” означава забранено.
В „Парангалица” се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, чиято средна възраст е над 200 години. Горите създават благоприятни условия за развитието на около 290 висши растения и много животински видове, защитени от закона и включени в Червената книга на България.

Резерват „Парангалица” е един от четирите резервата в Национален парк „Рила”. Четирите резервата – „Парангалица”, „Скакавица”, „Ибър” и „Централен Рилски резерват”, заемат площ от 16 222,1 хектара или 20% от общата територия на парка. Резерватите и паркът са включени в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати.
„Парангалица” е обявен за резерват с Постановление на Министерския съвет No.8517 от 30.12.1933 г. Това става само ден след обявяването на „Силкосия” – първия резерват в България. Резерватът се намира в югозападните склонове на Рила и има площ от 1509 хектара. От март 1977 г. „Парангалица” е включен в листата на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.
Името на резервата има гръцки произход – думата „парангалос” означава забранено.
В „Парангалица” се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, чиято средна възраст е над 200 години. Горите създават благоприятни условия за развитието на около 290 висши растения и много животински видове, защитени от закона и включени в Червената книга на България.

Посещенията в резервата се извършват само по определената и маркирана за целта пътека за посетители. При преминаване по пътеката се забранява отклоняването на посетители и навлизане в резервата, замърсяване с битови и други отпадъци, бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на растения, улавяне, убиване или обезпокояване на животните, палене на огън и бивакуване.

Посетителският информационен център към Национален парк „Рила” – с. Паничище

2650 к. с. Паничище; общ. Сапарева баня

понеделник – петък
09:00 – 17:30

Тел: +359 701 56 757

 

 

Дирекция Национален парк „Рила”

Благоевград 2700
кв. Вароша, ул. “Бистрица” № 12 В, п.к. 56

Tел: +359 73 880 537
E-mail:
office@rilanationalpark.bg
delovodstvo@rilanationalpark.bg
Website: https://rilanationalpark.bg

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.