Информация и препоръки във връзка с COVID-19

Полезни видеа

Вашето безопасно лято 2021
Безопасна зима
SafeTravels Stamp - world's first stamp for global health & hygiene global standardised protocols
Препоръчителни мерки за безопасност в условията на епидемиологична обстановка
Как да почиваме безопасно в условията на риск от заразяване с COVID-19

Трябва да проверите тази възможност с авиокомпанията, тъй като капацитетът на конкретния полет може да бъде ограничен.

Преди да планирате пътуването си, консултирайте се с уебсайта на Европейския съюз – https://reopen.europa.eu където можете да намерите информация за всяка държава относно границите, различните видове транспортни средства, с които можете да прекосите границата, ограниченията за пътуване, мерките за здраве и обществена безопасност, както и друга практическа информация за пътуващите.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 30.09.2020

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:

1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;
5. Република Гърция;
6. Кралство Дания;
7. Румъния;
8. Република Естония;
9. Република Словакия;
10. Република Словения;
11. Унгария;
12. Република Финландия;
13. Република Кипър;
14. Република Франция;
15. Република Латвия;
16. Република Хърватия;
17. Република Литва;
18. Република Чехия;
19. Република Португалия;
20. Велико херцогство Люксембург;
21. Исландия;
22. Кралство Норвегия;
23. Швейцария;
24. Княжество Лихтенщайн;
25. Република Сан Марино;
26. Княжество Андора;
27. Княжество Монако;
28. Държавата град Ватикан;
29. Република Малта
30. Република Италия
31. Кралство Испания
32. Република Ирландия;
33. Кралство Белгия;

34. Кралство Швеция;
35. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
36. Австралийски съюз;
37. Канада;
38. Грузия;
39. Япония;
40. Нова Зеландия;
41. Република Руанда;
42. Република Корея;
43. Кралство Тайланд;
44. Република Тунис;
45. Източна република Уругвай;
46. Обединени арабски емирства;
47. Република Беларус
48. Република Сърбия
49. Република Турция

От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., с цел туризъм и представен отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест) до 72 часа преди влизането на територията на Република България могат да влизат през всички
гранични пунктове пристигащите от:
1. Република Северна Македония;
2. Република Албания;
3. Косово;
4. Босна и Херцеговина;
5. Черна гора;
6. Република Молдова;
7. Израел;
8. Емирство Кувейт.
9. Украйна

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието
на епидемичната обстановка.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 30.09.2020

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:


1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;       
5. Република Гърция;      
6. Кралство Дания;
7. Румъния;
8. Република Естония;
9. Република Словакия;    
10. Република Словения;    
11. Унгария;       
12. Република Финландия;   
13. Република Кипър;
14. Република Франция;     
15. Република Латвия;
16. Република Хърватия;    
17. Република Литва;
18. Република Чехия;
19. Република Португалия;
20. Велико херцогство Люксембург;
21. Исландия;
22. Кралство Норвегия;
23. Швейцария;
24. Княжество Лихтенщайн;
25. Република Сан Марино;
26. Княжество Андора;
27. Княжество Монако;
28. Държавата град Ватикан;
29. Република Малта
30. Република Италия
31. Кралство Испания
32. Република Ирландия;
33. Кралство Белгия;

34. Кралство Швеция;
35. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
36. Австралийски съюз;
37. Канада;
38. Грузия;
39. Япония;
40. Нова Зеландия;
41. Република Руанда;
42. Република Корея;
43. Кралство Тайланд;
44. Република Тунис;
45. Източна република Уругвай;
46. Обединени арабски емирства;
47. Република Беларус
48. Република Сърбия
49. Република Турция

От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., с цел туризъм и представен отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест) до 72 часа преди влизането на територията на Република България могат да влизат през всички
гранични пунктове пристигащите от:
1. Република Северна Македония;
2. Република Албания;
3. Косово;
4. Босна и Херцеговина;
5. Черна гора;
6. Република Молдова;
7. Израел;
8. Емирство Кувейт.
9. Украйна

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието 
на епидемичната обстановка.

Да, възможно е. 

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 30.09.2020

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:


1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;       
5. Република Гърция;      
6. Кралство Дания;
7. Румъния;
8. Република Естония;
9. Република Словакия;    
10. Република Словения;    
11. Унгария;       
12. Република Финландия;   
13. Република Кипър;
14. Република Франция;     
15. Република Латвия;
16. Република Хърватия;    
17. Република Литва;
18. Република Чехия;
19. Република Португалия;
20. Велико херцогство Люксембург;
21. Исландия;
22. Кралство Норвегия;
23. Швейцария;
24. Княжество Лихтенщайн;
25. Република Сан Марино;
26. Княжество Андора;
27. Княжество Монако;
28. Държавата град Ватикан;
29. Република Малта
30. Република Италия
31. Кралство Испания
32. Република Ирландия;
33. Кралство Белгия;

34. Кралство Швеция;
35. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
36. Австралийски съюз;
37. Канада;
38. Грузия;
39. Япония;
40. Нова Зеландия;
41. Република Руанда;
42. Република Корея;
43. Кралство Тайланд;
44. Република Тунис;
45. Източна република Уругвай;
46. Обединени арабски емирства;
47. Република Беларус
48. Република Сърбия
49. Република Турция

От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., с цел туризъм и представен отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест) до 72 часа преди влизането на територията на Република България могат да влизат през всички
гранични пунктове пристигащите от:
1. Република Северна Македония;
2. Република Албания;
3. Косово;
4. Босна и Херцеговина;
5. Черна гора;
6. Република Молдова;
7. Израел;
8. Емирство Кувейт.
9. Украйна

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието 
на епидемичната обстановка.

Да, общественият транспорт работи нормално, без ограничение в капацитета на превозните средства и/или влаковете , но е задължително да се носят лични предпазни средства.

Използването на маски е задължително при пътуване с такси, автобус, влак и други видове обществен транспорт.

Няма ограничения за пътуване в рамките на страната. Правилата за социално дистанциране и използването на предпазна маска трябва да се спазват на местата, където е посочено. Носенето на предпазни маски е задължително в затворени обществени пространства.

При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, той се изолира в предварително подготвено помещение. Хотелът или мястото за настаняване не се карантинира, спазват се конкретните разпореждания на здравните власти.

В случай на ясни признаци на заболяване гостът се изолира. Уведомява се незабавно съответната Регионалната здравна инспекция, на чиято територия попада мястото за настаняване.

Конкретните стъпки, които в такъв случай трябва да следва хотелиерът се определят от Здравните власти, съгласно индивидуалния случай.

Актуална информация можете да получите от Единния информационен портал https://coronavirus.bg/ – на български език или от интернет страницата на СЗО https://www.who.int/.

Трябва да проверите тази възможност с авиокомпанията, тъй като капацитетът на конкретния полет може да бъде ограничен.

Преди да планирате пътуването си, консултирайте се с уебсайта на Европейския съюз – https://reopen.europa.eu където можете да намерите информация за всяка държава относно границите, различните видове транспортни средства, с които можете да прекосите границата, ограниченията за пътуване, мерките за здраве и обществена безопасност, както и друга практическа информация за пътуващите.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 30.09.2020

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:

1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;
5. Република Гърция;
6. Кралство Дания;
7. Румъния;
8. Република Естония;
9. Република Словакия;
10. Република Словения;
11. Унгария;
12. Република Финландия;
13. Република Кипър;
14. Република Франция;
15. Република Латвия;
16. Република Хърватия;
17. Република Литва;
18. Република Чехия;
19. Република Португалия;
20. Велико херцогство Люксембург;
21. Исландия;
22. Кралство Норвегия;
23. Швейцария;
24. Княжество Лихтенщайн;
25. Република Сан Марино;
26. Княжество Андора;
27. Княжество Монако;
28. Държавата град Ватикан;
29. Република Малта
30. Република Италия
31. Кралство Испания
32. Република Ирландия;
33. Кралство Белгия;

34. Кралство Швеция;
35. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
36. Австралийски съюз;
37. Канада;
38. Грузия;
39. Япония;
40. Нова Зеландия;
41. Република Руанда;
42. Република Корея;
43. Кралство Тайланд;
44. Република Тунис;
45. Източна република Уругвай;
46. Обединени арабски емирства;
47. Република Беларус
48. Република Сърбия
49. Република Турция

От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., с цел туризъм и представен отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест) до 72 часа преди влизането на територията на Република България могат да влизат през всички
гранични пунктове пристигащите от:
1. Република Северна Македония;
2. Република Албания;
3. Косово;
4. Босна и Херцеговина;
5. Черна гора;
6. Република Молдова;
7. Израел;
8. Емирство Кувейт.
9. Украйна

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието
на епидемичната обстановка.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 30.09.2020

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:


1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;       
5. Република Гърция;      
6. Кралство Дания;
7. Румъния;
8. Република Естония;
9. Република Словакия;    
10. Република Словения;    
11. Унгария;       
12. Република Финландия;   
13. Република Кипър;
14. Република Франция;     
15. Република Латвия;
16. Република Хърватия;    
17. Република Литва;
18. Република Чехия;
19. Република Португалия;
20. Велико херцогство Люксембург;
21. Исландия;
22. Кралство Норвегия;
23. Швейцария;
24. Княжество Лихтенщайн;
25. Република Сан Марино;
26. Княжество Андора;
27. Княжество Монако;
28. Държавата град Ватикан;
29. Република Малта
30. Република Италия
31. Кралство Испания
32. Република Ирландия;
33. Кралство Белгия;

34. Кралство Швеция;
35. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
36. Австралийски съюз;
37. Канада;
38. Грузия;
39. Япония;
40. Нова Зеландия;
41. Република Руанда;
42. Република Корея;
43. Кралство Тайланд;
44. Република Тунис;
45. Източна република Уругвай;
46. Обединени арабски емирства;
47. Република Беларус
48. Република Сърбия
49. Република Турция

От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., с цел туризъм и представен отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест) до 72 часа преди влизането на територията на Република България могат да влизат през всички
гранични пунктове пристигащите от:
1. Република Северна Македония;
2. Република Албания;
3. Косово;
4. Босна и Херцеговина;
5. Черна гора;
6. Република Молдова;
7. Израел;
8. Емирство Кувейт.
9. Украйна

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието 
на епидемичната обстановка.

Да, възможно е. 

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 30.09.2020

На територията на Република България, с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:


1. Република Австрия;
2. Кралство Нидерландия;
3. Федерална република Германия;
4. Република Полша;       
5. Република Гърция;      
6. Кралство Дания;
7. Румъния;
8. Република Естония;
9. Република Словакия;    
10. Република Словения;    
11. Унгария;       
12. Република Финландия;   
13. Република Кипър;
14. Република Франция;     
15. Република Латвия;
16. Република Хърватия;    
17. Република Литва;
18. Република Чехия;
19. Република Португалия;
20. Велико херцогство Люксембург;
21. Исландия;
22. Кралство Норвегия;
23. Швейцария;
24. Княжество Лихтенщайн;
25. Република Сан Марино;
26. Княжество Андора;
27. Княжество Монако;
28. Държавата град Ватикан;
29. Република Малта
30. Република Италия
31. Кралство Испания
32. Република Ирландия;
33. Кралство Белгия;

34. Кралство Швеция;
35. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
36. Австралийски съюз;
37. Канада;
38. Грузия;
39. Япония;
40. Нова Зеландия;
41. Република Руанда;
42. Република Корея;
43. Кралство Тайланд;
44. Република Тунис;
45. Източна република Уругвай;
46. Обединени арабски емирства;
47. Република Беларус
48. Република Сърбия
49. Република Турция

От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г., с цел туризъм и представен отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест) до 72 часа преди влизането на територията на Република България могат да влизат през всички
гранични пунктове пристигащите от:
1. Република Северна Македония;
2. Република Албания;
3. Косово;
4. Босна и Херцеговина;
5. Черна гора;
6. Република Молдова;
7. Израел;
8. Емирство Кувейт.
9. Украйна

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието 
на епидемичната обстановка.

Да, общественият транспорт работи нормално, без ограничение в капацитета на превозните средства и/или влаковете , но е задължително да се носят лични предпазни средства.

Използването на маски е задължително при пътуване с такси, автобус, влак и други видове обществен транспорт.

Няма ограничения за пътуване в рамките на страната. Правилата за социално дистанциране и използването на предпазна маска трябва да се спазват на местата, където е посочено. Носенето на предпазни маски е задължително в затворени обществени пространства.

Всички работещи обекти вече могат да приемат посетители, спазвайки издадените от Министерството на туризма Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България. Местата за настаняване са готови за нормално функциониране на и са предприели необходимите противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването за работа в условията на COVID-19.

За всеки обект се изисква да има изготвен индивидуален план за функционирането му съобразно препоръките и указанията на националните и регионалните органи на общественото здраве за ограничаване на коронавирусната инфекция.

Всички места за настаняване работят при строго съблюдаване на изискванията, които включват конкретни мерки за опазване на здравето на туристите при висока хигиена.

  • Необходимо е да се свържете с мястото за настаняване, което сте резервирали и да предоговорите вашата резервация за друг период.
  • Възможно е страните да постигнат договореност по отношение на възстановяване на сумите спрямо политиката на мястото за настаняване.

Да. Ресторантите и баровете са отворени (закрити и открити площи), спазвайки няколко правила за хигиена и социална дистанция. Масите са поставени по такъв начин, че да създадат безопасно разстояние (1.5 м.) между клиентите. Личните предпазни средства (маски, предпазни шлемове и ръкавици) са задължителни само за персонала.

Дискотеките и нощните заведения работят при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито

Да, туристическите атракции като културни паметници, музеи, зоологически градини, аквариуми и други туристически забележителности са отворени за посетители, като трябва да спазват правилата за социална дистанция и да се носят предпазни маски.

Да, в зависимост от размера на пространството, различните места, като библиотеки, магазини и супермаркети, позволяват всеки път да влизат само малък брой хора. В аптеки, здравни заведения и обществения транспорт трябва да носят предпазни маски.

Обявените мерки могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19

Концерти и културни събития се провеждат на открити и/или закрити пространства с намален капацитет, за да се осигури безопасно разстояние между зрителите. Препоръчва се използването на предпазни маски и дезинфектанти.

Да, можете. Разрешени са индивидуални спортове на открито, както и плуването в морето. Препоръчва се хората да спазват дистанция и правилата за безопасност. Разстоянието между чадърите е задължително 2 м.

Парковете са отворени. Препоръчва се хората да спазват дистанция и правилата за безопасност.

Разрешено е използването на балнеологични (медикъл СПА), СПА и уелнес центрове, както и посещенията на плувните басейни в т. ч. и басейните с минерална вода, но при стриктно спазване на хигиенните изисквания и дистанция между посетителите.

При използването на фитнес центровете следва да се гарантира физическа дистанция между спортуващите.

Разрешено е функционирането и използването на басейни. Допуска се използването на аквапаркове и водни атракциони (от всички възрастови групи) при спазване на всички противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването, изискването за физическа дистанция при осъществяването на дейността им и нормативните изисквания за начина на ползване и обработване на водата в плувните басейни. 

Дейностите за забавления и анимацията се осъществяват при спазване на изискванията за физическа дистанция.

Търговските центрове и търговските обекти са отворени. Препоръчва се постителите да спазват дистанция и правилата за безопасност.

Потребителите и персоналът се съветват да използват предпазни маски и дезинфектанти.

При ползване на асансьори, в случай, че няма друга алтернатива, като асансьорът се използва с намален капацитет. Клиентите трябва да поддържат 1,5 м. разстояние между тях.

В местата за настаняване и в самостоятелните зали и центрове за събития се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на залите до 50% от общия им капацитет и при спазване на изискванията за физическа дистанция между участниците и всички противоепидемични мерки.

При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, той се изолира в предварително подготвено помещение. Хотелът или мястото за настаняване не се карантинира, спазват се конкретните разпореждания на здравните власти.

В случай на ясни признаци на заболяване гостът се изолира. Уведомява се незабавно съответната Регионалната здравна инспекция, на чиято територия попада мястото за настаняване.

Конкретните стъпки, които в такъв случай трябва да следва хотелиерът се определят от Здравните власти, съгласно индивидуалния случай.

Актуална информация можете да получите от Единния информационен портал https://coronavirus.bg/ – на български език или от интернет страницата на СЗО https://www.who.int/.