Праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата

Край Провадия се намира един от символите на първата европейска  цивилизация- най-ранният в Европа праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата(5600-4350г.пр.Хр.). Той предоставя обилна информация за откритата тук преди 7500г. и практикувана до днес технология за получаване на сол чрез изваряване на разсол (солена изворна вода), за фортификацията и икономиката на района по долното течение на Провадийска река и Варненските езера.Необходимостта от отбрана  и опазване на най-голямото богатство на онази епоха-солта, довежда до скок на военната мисъл. Около 4700г.пр.Хр. „монетният двор” на Европа е защитен с каменна крепост,чиито непристъпни за времето си  отбранителни  стени  са били високи 4-5м.Трите етапа на  праисторическата каменна крепост Провадия-Солницата (4700-4350г.пр.Хр.) представляват прецеденти в крепостното строителство, които доскоро се считаха за открития на много по-късно време.

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.