Природен парк „Българка”

Природният парк „Българка” заема северните склонове на централната част от Стара планина – над Шипченския и Тревненския дял от планината. Паркът е обявен със Заповед No.РД775 от 2002 г., за да бъдат опазени, възстановени и поддържани флората, фауната, буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина.
Общата площ на парка е 21 772 хектара и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина на парка е 940 м, а денивелацията – 1120 м.
Разнообразният релеф и климатични условия са причина за голямото разнообразие от животински и растителни видове. Около 70% от официално признатите за лечебни растения в България се срещат в парка. Горският фонд на територията на „Българка”е около 80 % от цялата му площ, а на бука се пада най-голям процент от дървесните видове – 65%. На територията на „Българка” са установени над 1360 растителни вида, от които 32 вида са в Червената книга на България (списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България). Горите на природния парк са местообитание на кафявата мечка (Ursus arctos), вълка (Canis lupus), благородния елен (Cervus elaphus), сърната (Capreolus capreolus), дивата свиня (Sus scrofa), язовецът (Meles meles) и др. На територията на парка може да се видят още скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив орел (Aquila pomarina), няколко вида кълвачи, четири вида лястовици и др.
В природен парк „Българка” се намират защитените местности Студен кладенец, Столища, Мъхченица-Йововци, Соколски манастир, както и природните забележителности „Мъхнатите скали”, „Виканата скала”, „Естествено тисово находище” и вековното дърво „Големият бук“.
На територията на парка се намират архитектурно-етнографският комплекс „Етъра” и Соколският манастир, които предоставят възможности за културен туризъм. Посетителите на „Етъра” могат да достигнат до Соколския манастир по маркирана туристическа пътека.
Паркът има още няколко екопътеки. Една от тях – екопътека „Узана” – преминава през едноименната местност, която е и географският център на България. По екопътеката има въжен тролей, детска площадка, кътове за отдих, панорамна площадка, заслони. Едно от най-интересните места, особено за децата, е “Горското училище” – класна стая с дървени чинове и дъска, която се намира на открито в гората.
Край село Бъзовец има още няколко екопътеки и веломаршрути. Габрово, Трявна и Плачковци са изходни точки и за други туристически маршрути. През територията на природен парк „Българка” преминава и европейският туристически маршрут Ком-Емине (в българската си част маршрутът преминава през местността Узана – връх Шипка – хижа „Бузлуджа” – хижа „Българка” – хижа „Грамадлива”).
Територията на парка е подходяща за конен туризъм – в района на Узана и местността Тодорчета. „Виканата скала”, пещерите под връх Бузлуджа и скалните масиви около село Станчев хан са местата, подходящи за екстремен туризъм – алпинизъм, скално катерене и спелеология. За почитателите на парапланеризма и делтапланеризма подходящи са връх Исполин в Узана, връх Бедек и връх Българка.
Природен парк „Българка” е разположен в район с традиции в еко и селския туризъм. В Габрово, Трявна и селата в региона могат да се намерят разнообразни възможности за настаняване.
Посетителският център на парк „Българка” се намира на южния паркинг на архитектурния резерват „Етъра”. В центъра се предлагат различни беседи и образователни програми на теми като биоразнообразие, туризъм в парка, оцеляване в планината и др.

Природният парк „Българка” заема северните склонове на централната част от Стара планина – над Шипченския и Тревненския дял от планината. Паркът е обявен със Заповед No.РД775 от 2002 г., за да бъдат опазени, възстановени и поддържани флората, фауната, буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина.
Общата площ на парка е 21 772 хектара и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина на парка е 940 м, а денивелацията – 1120 м.
Разнообразният релеф и климатични условия са причина за голямото разнообразие от животински и растителни видове. Около 70% от официално признатите за лечебни растения в България се срещат в парка. Горският фонд на територията на „Българка”е около 80 % от цялата му площ, а на бука се пада най-голям процент от дървесните видове – 65%. На територията на „Българка” са установени над 1360 растителни вида, от които 32 вида са в Червената книга на България (списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България). Горите на природния парк са местообитание на кафявата мечка (Ursus arctos), вълка (Canis lupus), благородния елен (Cervus elaphus), сърната (Capreolus capreolus), дивата свиня (Sus scrofa), язовецът (Meles meles) и др. На територията на парка може да се видят още скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив орел (Aquila pomarina), няколко вида кълвачи, четири вида лястовици и др.
В природен парк „Българка” се намират защитените местности Студен кладенец, Столища, Мъхченица-Йововци, Соколски манастир, както и природните забележителности „Мъхнатите скали”, „Виканата скала”, „Естествено тисово находище” и вековното дърво „Големият бук“.
На територията на парка се намират архитектурно-етнографският комплекс „Етъра” и Соколският манастир, които предоставят възможности за културен туризъм. Посетителите на „Етъра” могат да достигнат до Соколския манастир по маркирана туристическа пътека.
Паркът има още няколко екопътеки. Една от тях – екопътека „Узана” – преминава през едноименната местност, която е и географският център на България. По екопътеката има въжен тролей, детска площадка, кътове за отдих, панорамна площадка, заслони. Едно от най-интересните места, особено за децата, е “Горското училище” – класна стая с дървени чинове и дъска, която се намира на открито в гората.
Край село Бъзовец има още няколко екопътеки и веломаршрути. Габрово, Трявна и Плачковци са изходни точки и за други туристически маршрути. През територията на природен парк „Българка” преминава и европейският туристически маршрут Ком-Емине (в българската си част маршрутът преминава през местността Узана – връх Шипка – хижа „Бузлуджа” – хижа „Българка” – хижа „Грамадлива”).
Територията на парка е подходяща за конен туризъм – в района на Узана и местността Тодорчета. „Виканата скала”, пещерите под връх Бузлуджа и скалните масиви около село Станчев хан са местата, подходящи за екстремен туризъм – алпинизъм, скално катерене и спелеология. За почитателите на парапланеризма и делтапланеризма подходящи са връх Исполин в Узана, връх Бедек и връх Българка.
Природен парк „Българка” е разположен в район с традиции в еко и селския туризъм. В Габрово, Трявна и селата в региона могат да се намерят разнообразни възможности за настаняване.
Посетителският център на парк „Българка” се намира на южния паркинг на архитектурния резерват „Етъра”. В центъра се предлагат различни беседи и образователни програми на теми като биоразнообразие, туризъм в парка, оцеляване в планината и др.

Част от територията на парка обхваща общините Габрово и Трявна. Един от начините за посещение на парк „Българка” е да се следва маркираната пътека от архитектурно-етнографския резерват „Етъра” в Габрово, която води до Соколския манастир.

Туристически информационен център – Трявна

Април – септември
понеделник – събота: 9:00 – 12:30; 13:30 – 18:00

Октомври – март
понеделник – събота: 8:00 – 12:30; 13:30 – 17:00

5350 гр. Трявна; ул.”Ангел Кънчев” № 33

Тел.: +359 677 62247
Е-mail: ti.tryavna@gmail.com
Website: https://tryavna.bg/turizam/turisticheski-informatsionen-tsentar/

Туристически информационен център – Габрово

Понеделник – петък: 9:00 – 17:30

ул. „Опълченска“ №11

Tел: +359 66 818 406
E-mail: tic@gabrovo.bg
Website: www.visit.gabrovo.bg

Дирекция на природен парк „Българка”
град Габрово, ул. „Минзухар” №1

Телефон: +359 66 808 857

Е-mail: dppbulgarka@abv.bg
Website: www.ppbulgarka.net

Виртуална карта