Регионален исторически музей – Пловдив

Историческият музей в гр. Пловдив е създаден през 1951 г. Той има за цел да съхрани и опази за поколенията културните ценности и историята на Пловдив и Пловдивския край от XV до XX век. Състои се от четири експозиции, разположени в различни сгради в централната част на града – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България 1885 г.” и „Музеен център за съвременна история”. Четирите колекции са събирани през различни периоди и са обединени през 1993 г.
Експозицията „Българско възраждане” се намира в Стария град, в една от най-представителните възрожденски къщи – къщата на Димитър Георгиади. Представен е периодът от падането на България под османско робство (края на XIV в.) до Освобождението (1878 г.). По-специално внимание е отделено на епохата на Възраждането (XVIII – XIX в.). Съхранени са лични вещи и документи, свързани с велики личности, дали своя принос за града. Проследено е и развитието на националноосвободителното движение срещу османската власт.
Експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” е открита през 1975 г. Намира се в къщата музей „Христо Г. Данов”. Данов (1828 г. – 1911 г.) се счита за основател на българското книгоиздаване и основен снабдител на българските училища с учебници през Възраждането. В тази секция на музея се съхраняват над 5000 тома книги, уникални издания, географски карти и учебни картини и помагала, предмети от бита, лични вещи и кореспонденция на Христо Данов и неговото издателство. Направена е възстановка на класна стая от периода на Българското възраждане, както и на работния кабинет на видния пловдивски издател. Самата сграда на музея също е много интересна – пример за Пловдивска симетрична къща с богата орнаментика.
Музейната експозиция „Съединение на България 1885 г.” е разположена в непосредствена близост до площад „Съединение”. Помещава се в сградата, служела на Областното събрание на Източна Румелия (автономна провинция на Османската империя, създадена според условията на Берлинския договор от 13 юли 1878 г.). След Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885 г.) в нея се помещава Пловдивската народна библиотека. Експозицията е създадена през 1985 година в чест на 100-годишнината от Съединението на България. В същата година е изграден и паметникът, разположен на едноименния площад срещу сградата на музея. Експозицията представя интересния период от историята на Пловдив, когато той е бил столица на Източна Румелия.
Музейният център за съвременна история е част от Историческия музей от 1948 г. Разположен е в сградата на бивш офицерски клуб. Експозицията представя развитието на града от Освобождението (1878 г.) до края на 40-те години на XX век. В музея се съхранява и богата колекция от уникални японски кукли. Сбирката е наречена „душата на японската кукла” и е събрана със съдействието на Японската агенция за доброволци в чужбина.
Освен „Съединение на България”, всички останали експозиции се намират в архитектурния резерват Старинен Пловдив (Стария град). Обиколката им обогатява не само с исторически сведения, но и дава достъп на посетителя до уникалния дух на Българското възраждане с прекрасната архитектура и запазените улици и сгради.

Историческият музей в гр. Пловдив е създаден през 1951 г. Той има за цел да съхрани и опази за поколенията културните ценности и историята на Пловдив и Пловдивския край от XV до XX век. Състои се от четири експозиции, разположени в различни сгради в централната част на града – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България 1885 г.” и „Музеен център за съвременна история”. Четирите колекции са събирани през различни периоди и са обединени през 1993 г.
Експозицията „Българско възраждане” се намира в Стария град, в една от най-представителните възрожденски къщи – къщата на Димитър Георгиади. Представен е периодът от падането на България под османско робство (края на XIV в.) до Освобождението (1878 г.). По-специално внимание е отделено на епохата на Възраждането (XVIII – XIX в.). Съхранени са лични вещи и документи, свързани с велики личности, дали своя принос за града. Проследено е и развитието на националноосвободителното движение срещу османската власт.
Експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” е открита през 1975 г. Намира се в къщата музей „Христо Г. Данов”. Данов (1828 г. – 1911 г.) се счита за основател на българското книгоиздаване и основен снабдител на българските училища с учебници през Възраждането. В тази секция на музея се съхраняват над 5000 тома книги, уникални издания, географски карти и учебни картини и помагала, предмети от бита, лични вещи и кореспонденция на Христо Данов и неговото издателство. Направена е възстановка на класна стая от периода на Българското възраждане, както и на работния кабинет на видния пловдивски издател. Самата сграда на музея също е много интересна – пример за Пловдивска симетрична къща с богата орнаментика.
Музейната експозиция „Съединение на България 1885 г.” е разположена в непосредствена близост до площад „Съединение”. Помещава се в сградата, служела на Областното събрание на Източна Румелия (автономна провинция на Османската империя, създадена според условията на Берлинския договор от 13 юли 1878 г.). След Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885 г.) в нея се помещава Пловдивската народна библиотека. Експозицията е създадена през 1985 година в чест на 100-годишнината от Съединението на България. В същата година е изграден и паметникът, разположен на едноименния площад срещу сградата на музея. Експозицията представя интересния период от историята на Пловдив, когато той е бил столица на Източна Румелия.
Музейният център за съвременна история е част от Историческия музей от 1948 г. Разположен е в сградата на бивш офицерски клуб. Експозицията представя развитието на града от Освобождението (1878 г.) до края на 40-те години на XX век. В музея се съхранява и богата колекция от уникални японски кукли. Сбирката е наречена „душата на японската кукла” и е събрана със съдействието на Японската агенция за доброволци в чужбина.
Освен „Съединение на България”, всички останали експозиции се намират в архитектурния резерват Старинен Пловдив (Стария град). Обиколката им обогатява не само с исторически сведения, но и дава достъп на посетителя до уникалния дух на Българското възраждане с прекрасната архитектура и запазените улици и сгради.

Експозиция „Съединение на България от 1885 г. – пл. “Съединение” 1

понеделник – петък
9:00 – 17:00  /зимно работно време/
9:30 – 18:00 /лятно работно време/
събота и неделя – по график на заявените събития

Тeл:
+359 32/629 409
+359 32/269 955
E-mail: hm_plovdiv@mail.bg
Website: https://historymuseumplovdiv.org/

Експозиция „Българско възраждане”:  Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив” в къщата на Димитър Георгиади – Улица “Цанко Лавренов” № 1

понеделник – неделя 9:30 – 18:00 /лятно работно време/
понеделник – събота 9:00 – 17:00 /зимно работно време/

Тeл:
+359 32/623 378
+359 32/633 379
E-mail: hm_plovdiv@mail.bg
Website: https://historymuseumplovdiv.org/

Експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век” – Улица “Цанко Лавренов” 1

понеделник – петък
9:00 – 17:00 /зимно работно време/
9:30 – 18:00 /лятно работно време/

Teл: +359 32/629 405
E-mail: hm_plovdiv@mail.bg
Website: https://historymuseumplovdiv.org/

Музеен център за съвременна история – ул. Ангел Букорещлиев № 14, 4000 Пловдив

понеделник – петък
9:00 – 17:00 /зимно работно време/
9:30 – 18:00 /лятно работно време/

Teл:
+359 32/628 886
+359 32/634 512
Е-mail: hm_plovdiv@mail.bg

Website: www.historymuseumplovdiv.org

Посетителите се обслужват от екскурзоводи.

Tуристически информационен център – ул. „Д-р Стоян Чомаков” 1 (Стария град)

понеделник – неделя
9:00 – 18:00 /лятно работно време/
9:00 – 17:30 /зимно работно време/

Тел: +359 32 620 453
Website: http://www.visitplovdiv.com/bg

Туристически информационен център – ул. „Райко Даскалов” 1 (пл. „Римски стадион“)

понеделник – неделя
9:00 – 18:00 /лятно работно време/
9:00 – 18:00 /зимно работно време/

Тел:+359 32 620 229
Website: http://www.visitplovdiv.com/bg

4000 Пловдив, пл. Съединение № 1

Тел: +359 32 629 409
Е-mail: hm_plovdiv@mail.bg
Website: https://historymuseumplovdiv.org/

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.