Римски град Рациария

Античният и късноантичен град Рациария (дн. с. Арчар) възниква в началото на първи век сл. н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. Рациария е естествен център на богата земеделска област. Тя е флотска станция поради удобното си пристанище. През ІІ – ІV век Рациария се издига, като най-значителния център на романизация в Северна България. В района на Рациария християнството прониква още към края на ІІІ в. Тя е опожарена от аварите през 586г. Първите сериозни археологически проучвания на града са проведени през 1952 г. и 1958-59 г. През периода 1976-1990г. българо-италиански екип провежда редовни археологически разкопки. Началният етап на археологическото проучване на Рациария доказва голямото й значение като най-богат градски център в долнодунавския басейн.

Античният и късноантичен град Рациария (дн. с. Арчар) възниква в началото на първи век сл. н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. Рациария е естествен център на богата земеделска област. Тя е флотска станция поради удобното си пристанище. През ІІ – ІV век Рациария се издига, като най-значителния център на романизация в Северна България. В района на Рациария християнството прониква още към края на ІІІ в. Тя е опожарена от аварите през 586г. Първите сериозни археологически проучвания на града са проведени през 1952 г. и 1958-59 г. През периода 1976-1990г. българо-италиански екип провежда редовни археологически разкопки. Началният етап на археологическото проучване на Рациария доказва голямото й значение като най-богат градски център в долнодунавския басейн.

Обектът може да бъде посетен по всяко време

Римски град Рациария не е обособен все още като туристически обект (няма екскурзоводи)

Туристически информационен и обучителен център и офис на дунавско бюро – Видин

гр. Видин 3700, ул. „Баба Вида” №4

Тел: +359 94 609 498
Е-mail:
collaboration.vidin@gmail.com
Tourism.obshtinavidin@gmail.com

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

43.819578229885074

Препоръчваме да видите