Тракийска гробница (Жаба могила) – град Стрелча

Жаба могила се намира в местността Драганов кладенец, на няколко километра югоизточно от град Стрелча. Тя е най-голямата сред 300-те могили в района и една от най-големите на територията на България – има диаметър 80 – 90 м и височина 20 м. Могилата е била оградена с широк 30 м и дълбок 3 – 4 м ров, запълнен с вода, който е възпрепятствал достъпа до свещеното място. Запазеният и до днес ров е бил обитаван от жаби, чието квакане е дало името Жаба могила.
Археологическото проучване на околностите на град Стрелча започва през 1976 г. и установява, че Жаба могила е уникален тракийски култов комплекс – Хероон (свещено място), състоящ се от две помещения – гробница мавзолей и светилище храм.
Гробницата мавзолей е разкрита през 1976 г. Тя се намира в югоизточната периферия на могилата. Датира от V – ІV век преди Хр. Имала е два етапа на използване. През първия етап е била гробница мавзолей на знатен тракиец и е била отворена за посещение и поклонение. Състои се от две камери – правоъгълна, кръгла и тясно преддверие между тях.
При втория етап от използването на гробницата е извършено погребение на знатен тракиец, може би вожд или владетел, заедно с неговата колесница четириколка.
След извършеното погребение входът на гробницата е затворен чрез голямо каменно струпване. Пред фасадата на гробницата стои колесницата с впрегнатите в нея два коня, както и този на водача на погребалното шествие.
При разчистване на каменното струпване са открити останките на колесницата четириколка. Конете са били убити на място и скелетите им са разположени с краката един към друг в пълна симетрия.
Днес голяма част от експонатите, намерени при разкопките на Жаба могила, се съхраняват в Историческия музей в Стрелча.
Отворена за посещение е гробницата мавзолей.
Тракийската гробница Жаба могила е обявена за археологически паметник на културата с разпореждане на МС №1711/1962 г.

Жаба могила се намира в местността Драганов кладенец, на няколко километра югоизточно от град Стрелча. Тя е най-голямата сред 300-те могили в района и една от най-големите на територията на България – има диаметър 80 – 90 м и височина 20 м. Могилата е била оградена с широк 30 м и дълбок 3 – 4 м ров, запълнен с вода, който е възпрепятствал достъпа до свещеното място. Запазеният и до днес ров е бил обитаван от жаби, чието квакане е дало името Жаба могила.
Археологическото проучване на околностите на град Стрелча започва през 1976 г. и установява, че Жаба могила е уникален тракийски култов комплекс – Хероон (свещено място), състоящ се от две помещения – гробница мавзолей и светилище храм.
Гробницата мавзолей е разкрита през 1976 г. Тя се намира в югоизточната периферия на могилата. Датира от V – ІV век преди Хр. Имала е два етапа на използване. През първия етап е била гробница мавзолей на знатен тракиец и е била отворена за посещение и поклонение. Състои се от две камери – правоъгълна, кръгла и тясно преддверие между тях.
При втория етап от използването на гробницата е извършено погребение на знатен тракиец, може би вожд или владетел, заедно с неговата колесница четириколка.
След извършеното погребение входът на гробницата е затворен чрез голямо каменно струпване. Пред фасадата на гробницата стои колесницата с впрегнатите в нея два коня, както и този на водача на погребалното шествие.
При разчистване на каменното струпване са открити останките на колесницата четириколка. Конете са били убити на място и скелетите им са разположени с краката един към друг в пълна симетрия.
Днес голяма част от експонатите, намерени при разкопките на Жаба могила, се съхраняват в Историческия музей в Стрелча.
Отворена за посещение е гробницата мавзолей.
Тракийската гробница Жаба могила е обявена за археологически паметник на културата с разпореждане на МС №1711/1962 г.

Тракийската гробница се намира извън града, по шосето за гр. Пазарджик, вляво от жп линия на влака Пловдив – Панагюрище, в местността Драганов кладенец. Отбива се по коларски път, започващ от жп прелеза. На мястото има указателни табели.

Туристически информационен център – Хисаря

понеделник – неделя 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

бул.”Гурко” № 23

Тел:
+359 337 62141
+359 897 096 767
E-mail: hissar_infotour@abv.bg
Website: https://hisar.bg/hisar/

Туристически информационен център – Стрелча

понеделник – неделя 9:00–12:00; 13:00–17:30

гр. Стрелча, бул. „България“ 80

Тел: +359 3532 20 25
Е-mail: tic_strl2@abv.bg

Община Стрелча

4530 Стрелча, пл. “Дружба” №2

Тел: 03532 20 20
E-mail: strelcha11@mail.bg
Website: https://www.strelcha.bg/

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.