Политика за поверителност

Защита на авторските права

            Идеята за реализацията на сайта http://www.bulgariatravel.org е на Министерството на туризма, което създава и поддържа съдържанието в него.

            Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта http://www.bulgariatravel.org, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на Министерството на туризма и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

            В случай че партньори на Министерството на туризма или трети лица считат, че техни права на интелектуална собственост са нарушени и желаят да отправят сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържание, разположено на сайта на кампанията те следва да изпратят писмено уведомление чрез формата за контакт.

            Министерството на туризма се ангажира да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на интернет сайта и да не допуска съдържание, което нарушава авторското право.

            При предполагаеми нарушения на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail:  tourism@tourism.government.bg, за да извършим проверка и/или изтеглим съответната публикация, ако не успеем да постигнем договореност с автора или носителя на авторското право.

При получаване на уведомления, че публикувано съдържание на www.bulgariatravel.org нарушава техни права на интелектуална собственост, Министерството на туризма има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до изясняване на случая.

Линкове към други уеб страници и сайтове

            С цел да улесни достъпа Ви до търсената от Вас информация, Министерството на туризма може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

            Уеб страниците на www.bulgariatravel.org могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници.

            Линковете към други интернет сайтове представляват препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. За включените в тях банери (графично изображение с рекламен характер), текстови линкове или друго отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори), и ние не носим отговорност за авторското право на съдържанието в тях, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

         Предоставените рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в частта „Виртуални разходки“ на този уеб сайт, са любезно предоставени на Министерство на туризма от общините и организациите за управление на туристическите райони на Република България. Авторските права на предоставените материали е на съответната община и организация.

            Тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

 

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Министерство на туризма или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. 
В случай, че изпращате материали до нашите сървъри чрез e-mail или през www.bulgariatravel.org, Вие приемате следните условия:

 • Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
 • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
 • Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Министерство на туризма не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Министерство на туризма може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
 • Министерството на туризма си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения.
 • Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.
 • Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Политика за бисквитки

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате платформата ни, ние използваме т.нар. “бисквитки” (cookies). Те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви осигурим персонализирано преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.

За да сме убедени, че разбирате защо използваме “бисквитки”, сме подготвили тази Политика за бисквитките – от нея ще се информирате какви технологии използваме, какво правят те и какъв избор имате във връзка с употребата им.

Ако не искате да приемате „бисквитки“ или желаете да изберете по-специфични настройки, в настоящата политика ще намерите повече информация.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки.

Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

            Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

 • Задължителни бисквитки (еssential cookies)
  Те са необходими, за да може платформата ни да изпълнява своите основни функции. Тоест – платформата ни не би могла да функционира без тях. Такива бисквитки са например: за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да се логвате в профила си в сайта ни, няма да можете да извършвате покупки и почти всякакви други действия.
 • Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта

Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме.

Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър.

Политика за поверителност и защита на лични данни

Настоящата политика за поверителност („Политиката“) описва как се използва, съхранява и защитава  информацията, резултат от посещението Ви на нашия сайт.

 1. Достъпвайки сайта bulgariatravel.org, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
 2. Ако не желаете да обработваме Ваши лични данни по начина, описан в настоящата Политика, моля, не ги предоставяйте.
 3. Предоставянето на лични данни е доброволно и резултат от Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието Ви предоставените лични данни да бъдат обработени с оглед на достъп до възможностите, които предлага сайтът bulgariatravel.org.
 4. Приоритетна цел на Министерството на туризма и на сайта е да гарантира на своите посетители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.
 5. Когато се свързвате с нас чрез формата за контакт, предоставените от Вас лични данни се обработват доколкото това е необходимо, за да Ви отговорим, като е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.
 6. Понятия
 • Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е Министерството на туризма със седалище: гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 1.
 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „Субект на данни“ е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.
 • „Сайтът“ е създаден и поддържан от Министерството на туризма.
 • „Сайтът“ е официален туристически портал на България.
 1. Лични данни

Според начина, по който лицата използват сайта ни и предоставяните от него възможности:

 • Посетители – Всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница bulgariatravel.org, посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс) и използва формата за контакт на сайта.
 • Цели на обработването – Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на сайта; преброяване на посещаемостта на сайта; отговор на постъпили предложения, сигнали и запитвания относно информацията на сайта.
 • Правно основание за обработването – Съгласие с настоящата „Политиката за поверителност“.
 • Срок за съхранение в зависимост от данните, които се обработват:
 • До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 3 (три) месеца от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Данните, анализирани от Google Analytics се съхраняват за период от 26 месеца.
 • До 3 (три) месеца от момента на записването на предоставените лични данни, носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 • Категории данни, които могат да бъдат обработвани – Основни задължителни данни: e-mail адреси, IP адреси; име, други данни: информация за извършени действия от субекта в платформата, връзки към други платформи и интернет сайтове, информация за използвания браузър/устройство.
 • Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.
 • Информацията, която събираме от Вас, може да включва: Вашето име и фамилия, имейл адрес, IP адрес, Вашите “login” данни и други технологии на Вашите устройства, с които достъпвате нашия уебсайт; избрания от вас интернет браузър, устройство, трафик-данни, данни за местоположение, часова зона, операционна система, брой и продължителност на посещения на нашия уебсайт и други комуникационни данни; преглед и активност на страницата ни и нашите форуми във Facebook, YouTube и Instagram; маркетингови и комуникационни предпочитания, всякаква информация, която предоставяте доброволно, а именно: по телефон, ел. поща и други.
 1. За какво бихме използвали Вашите лични данни?

Предоставените от Вас лични данни, в съответствие с т. 2 от настоящия раздел на Политиката, ще ни позволят да се свържем с Вас и отговорим на Вашите запитвания, както и да персонализираме качеството Ви на ползване на сайта, като това ни позволява да доставим съдържанието, от което се интересувате най-много, да анализираме Вашата употреба на нашия уебсайт и онлайн услуги, да подобрим уебсайта си, за да отговорим на Вашите очаквания.

Може да използваме информацията Ви, за да промотираме официалния туристически портал на България на онлайн платформи от трети страни и България, като Facebook, YouTube и Instagram, за да получим по-добро разбиране за ефективността на нашите реклами, да поддържаме регистри на комуникацията, които ще съхраняваме за срок от 3 месеца с оглед проследяване изпълнение на резултатите от Вашите предложения и отзиви.

Уведомяваме Ви, че ние спазваме принципа за минимизиране количеството Ваши лични данни, единствено и само до тези, необходими за целите на обработването.

 1. Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието, когато е дадено такова, и възражение.
 2. Ако смятате, че обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към контролен орган по отношение на защита на лични данни – Комисия за защита на личните данни със седалище гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 3. Министерство на туризма не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:
 • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данните, които се събират чрез сайта.
 • Ако сме получили съгласие от съответния субект на данни, в случай че се събират лични данни.

Министерство на туризма, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

 1. Дигитално псевдонимизирани данни за посетители и потребители на сайта могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на доставчици, интегрирани в сайта с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в „Политика за бисквитки“, както и настройки за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти.
 2. Изменения на изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме посетителите на сайта периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

 1. Сигурност на данните

Министерството на туризма е предприело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на обработваните личните данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

 1. Чрез сайта bulgariatravel.org не събираме данни за Вашия социален, икономически и гражданско правен статус, чувствителни данни (разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни, за здравословно състояние или данни за сексуален живот или сексуалната ориентация на физическото лице), и не извършваме автоматизирано вземане на решения или профилиране.
 2. Когато, чрез формата за контакт, сте направили изразили мнение, коментар и/ или предложение на сайта, Facebook страница или други платформи за комуникации, ние ще ги използваме, за да Ви отговорим и предоставим търсената от Вас информация, както и за да подобрим сигурността и съдържанието на сайта.
 3. Публикуваното от Вас съдържание, което може основателно да се счита за неподходящо, грубо и/или нападателно може да бъде изтрито.