Резерват Баюви дупки – Джинджирица

Резерват “Баюви дупки – Джинджирица” е част от територията на Национален парк „Пирин”. Обявен е през 1934 г. с постановление No.1388 на Министерския съвет. Резерватът е обявен с цел да се запазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура и голямото разнообразие от растителни и животински видове.
През 1977 г. „Баюви дупки – Джинджирица” е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – Човек и биосфера.
Резерватът заема площ от 2873 хектара. Разположен е между върховете Пирин и Бански суходол и включва циркусите Баюви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, местността Конярника и долината на Бяла река.
Резерватът е местообитание на около 500 вида висши растения, 55 ендемити и много видове, включени в Червената книга на България (списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България) и европейски и световни списъци. Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra) е символ на биосферния резерват.
„Баюви дупки – Джинджирица” е част от парков район „Баюви дупки”. През резервата преминава и международният маршрут Е4: Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Пелопонес. В Национален парк „Пирин” маршрутът е от хижа „Предел”, през хижа „Яворов”, хижа „Вихрен”, заслон „Тевно езеро”, хижа „Пирин”, до местността Попови ливади.
Повече информация за резервата може да получите от Посетителския център на Национален парк „Пирин” в гр. Банско.

Резерват “Баюви дупки – Джинджирица” е част от територията на Национален парк „Пирин”. Обявен е през 1934 г. с постановление No.1388 на Министерския съвет. Резерватът е обявен с цел да се запазят естествените реликтни гори от бяла и черна мура и голямото разнообразие от растителни и животински видове.
През 1977 г. „Баюви дупки – Джинджирица” е включен в листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – Човек и биосфера.
Резерватът заема площ от 2873 хектара. Разположен е между върховете Пирин и Бански суходол и включва циркусите Баюви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, местността Конярника и долината на Бяла река.
Резерватът е местообитание на около 500 вида висши растения, 55 ендемити и много видове, включени в Червената книга на България (списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България) и европейски и световни списъци. Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra) е символ на биосферния резерват.
„Баюви дупки – Джинджирица” е част от парков район „Баюви дупки”. През резервата преминава и международният маршрут Е4: Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Пелопонес. В Национален парк „Пирин” маршрутът е от хижа „Предел”, през хижа „Яворов”, хижа „Вихрен”, заслон „Тевно езеро”, хижа „Пирин”, до местността Попови ливади.
Повече информация за резервата може да получите от Посетителския център на Национален парк „Пирин” в гр. Банско.

Посетителски информационен център на Национален парк „Пирин”:

понеделник до петък: 9.00 – 17.30

град Банско, ул. “България” № 4

Тел:
+359 749 88 204
+359 899 866 414
Е-mail: pirin_np@mail.bg
Website:www.pirin.bg

 

От Банско се тръгва по асфалтов път за голф игрището в района, след него следва черен път за хижа „Яворов”. След хижа „Яворов” по пътека се навлиза в територията на резервата – има обозначителни табели. При хижа „Яворов” има информационен център, но той невинаги е отворен за посетители.

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на охрана, посещение с научна цел и преминаване по международния маршрут Е4 без отклоняване.

Посетителите трябва да се съобразяват с информационните табла за безопасност и поведение. Трябва да пазят тишина, да не късат растения, да не безпокоят животни и птици. Забранено е паленето на огън, няма изградени места за отдих.

Туристически информационен център – Банско

понеделник – петък: 9:00 до 18:00
събота: 10:00 до 18:00
неделя: 10:00 до 16:00

Адрес: гр. Банско, пл. “Възраждане” №4

Тел:
+359 749 88580
+359 888 251095
Е-mail:infocenter@bansko.bg
Website:https://visit-bansko.bg/bg/

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.