Праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата

Share on facebook

Край Провадия се намира един от символите на първата европейска  цивилизация- най-ранният в Европа праисторически солодобивен и градски център Провадия-Солницата(5600-4350г.пр.Хр.). Той предоставя обилна информация за откритата тук преди 7500г. и практикувана до днес технология за получаване на сол чрез изваряване на разсол (солена изворна вода), за фортификацията и икономиката на района по долното течение на Провадийска река и Варненските езера.Необходимостта от отбрана  и опазване на най-голямото богатство на онази епоха-солта, довежда до скок на военната мисъл. Около 4700г.пр.Хр. „монетният двор” на Европа е защитен с каменна крепост,чиито непристъпни за времето си  отбранителни  стени  са били високи 4-5м.Трите етапа на  праисторическата каменна крепост Провадия-Солницата (4700-4350г.пр.Хр.) представляват прецеденти в крепостното строителство, които доскоро се считаха за открития на много по-късно време.

Virtuelle Karte

Fotos

©Alle auf dieser Website veröffentlichten Bilder, Werbe- und Videomaterialien und / oder sonstigen Informationen sind Eigentum des Tourismusministeriums und durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte sowie alle für die Republik Bulgarien geltenden internationalen Gesetze sowie die einschlägigen Rechtsakten der Europäischen Union geschützt.